Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Listopad 2008

Citáty

27. listopadu 2008 v 13:37 | Rea |  Citáty
Marshall McLuhan (1911-80)
klasik komunikačních technologií
po objevu mobilu a internetu napsal:

"Je to úžasné, ale občas se scházejte!"

Konfucius
552-479 př.n.l.
čínský filosof, tradicí považovaný za největšího mudrce všech dob

I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.Imagination
is more important
than knowledge.
Albert Einstein
německo-americký fyzik
1879-1955


...Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní. Jenomže teď víme líp, kdo je kdo.
Kdo byl slušný, byl slušný vždycky.
Kdo byl věrný, je věrný i teď.
Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív.
Kdo myslí, že teď příšla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe.
Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou.
Člověka nepředěláš- jenom se ti vybarví.

Karel Čapek, prosinec 1938Jan Masaryk zemřel 10.3.1948

"Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás zdrcující většina, ale ne a ne se dostat ke slovu."
Staré-li seznáš, po novém šílíš.
foto Cekota


Ralph Waldo Emerson
esejista a filozof

"Smát se hodně a často, získat si úctu moudrých lidí a lásku dětí, přijmout uznání čestných kritiků a snášet zradu falešných přátel, umět ocenit krásu, najít ve druhých to nejlepší, zanechat svět o trochu lepší, ať už je to zdravé dítě, záhonek na zahradě nebo zlepšené sociální podmínky, vědět, že alespoň jednomu člověku se dýchalo lépe proto, že jsme žili. To nazývám úspěch."


Leonardo da Vinci
1452 - 1519

Již dávno jsem si všiml, že lidé nadaní nesedí a nečekají, jaká věc se jim přihodí.
Sami jdou a věci udělají.

Herodion

24. listopadu 2008 v 13:14 | Rea |  Izrael a palestinská území

Herodion


Historické místo na okraji Judské pouště, chráněné jako národní park.
Pevnost Herodion na 758 m vysokém kopci ve tvaru komolého kužele- 5 km jihovýchodně od Betléma,15km jižně od Jeruzaléma.
Pevnost kruhového půdorysu o průměru 62m byla obehnána dvojitým pásem hradeb se čtyřmi věžemi a zahrnovala cisternu, sila na obilí, palácové stavby, lázně i zahradu.
Opevněný horský palác dal vybudovat Herodes Veliký.
Jedno z jeho nejvelkolepějších architektonických děl. Nazval ho svým jménem a přál si zde být pochován.Jeho hrob se dosud nepodařilo najít.


Král Herodes
panoval z moci Říma v letech 37-4 př.n.l. Značně rozšířil hranici vlády nad územím a proslavil se též jako stavitel.