Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Masada

4. prosince 2008 v 12:47 | Rea |  Izrael a palestinská území

Masada

13km od En Gedi
Hora Masada
Lanovka na Masadu
Pevnost
na 440m vysoké a 300 m široké skalní plošině, která se vypíná nad západním břehem Mrtvého moře. . Pro Izrael symbol hrdinného odporu židovských obránců pevnosti v povstání proti Římanům.

r. 66 počátek židovského povstání proti Římanům v Caesarei, pokračování
r. 70 zničením Jeruzaléma
r. 73 skončilo v Masadě
Od východní paty útesu je přístupný areál vykopávek. Na skalní plošinu se dostaneme buď lanovkou nebo pěšky (45min.) jedinou 3 km dlouhou klikatou pěšinou tzv."hadí stezkou". Jinak je tento plochý vrchol zcela nepřístupný.
Masada
Masada
MasadaNa skalní plošině dal postavit v letech 36-30 př.n.l. nedobytnou pevnost Herodes Veliký, Římem jmenovaný judský král.
Královský palác stál na západním okraji vrcholu. Na severním výběžku skály stál letohrádek o třech terasách, vznášející se nad propastí a přístupný jen z vrcholu hory schody, vytesanými ve skále. Na jižním výběžku citadela.Zásobování vodou zabezpečovala důmyslná soustava cisteren. Římské lázně. Vrchol Masady byl obehnán 1300 m dlouhou hradbou zpevněnou věžemi. V pevnosti byly ubikace pro posádku, skladiště a zásobárny. Správní budovy a dnes nejstarší synagoga v zemi, jejíž zbytky se zachovaly do dnešních dnů.

Masada
Masada
Pohled z MasadyModelMasada
Římský val
Asi 70 let po Herodově smrti našli v tomto paláci s obrovskými zásobárnami a skladišti útočiště židovští zelóti,nejradikálnější bojovníci proti Římanům, a Masada se tak stala poslední baštou odporu, která jim po zničení Jeruzaléma zbyla. Jejich heroický odpor trval tři roky. R. 72 se římský místodržící rozhodl povstalecké místo zlikvidovat. Skalní plošinu s pevností nebylo snadné dobýt. Římané rozložili kolem 8 táborů a sevřeli pevnost valem. Jedinou cestou k dobytí bylo navršení náspu od spodní strany, kudy šla přiblížit k hradbám útočná věž a beran na její rozrušení. Když byl už pád pevnosti neodvratný, rozhodlo se všech 960 obránců r. 73 k hromadné sebevraždě.
Zelóti-příslušníci židovské sekty brojící proti zlořádům v Jeruzalémě.
Masada
Epopej obrany a pádu Masady známa z díla historika Josepha Flavia Válka židovská. Jen díky historikovi, který se z velitele židovských povstalců v Galileji stal římským autorem Josephem Flaviem (37-105 ) píšícím svá díla řecky,se o Masadě vědělo. Nevědělo se, kde ji hledat.
Teprve v r. 1838 byla hora Masada bezpečně identifikována.

 


Aktuální články

Reklama