Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Leden 2009

Bet Šean

14. ledna 2009 v 13:20 | Rea |  Izrael a palestinská území
Bet Šean (Skythopolis)

Historické místo západně od Jordánu, 28km jižně od Galilejského jezera.
Leží 115m pod hladinou světového oceánu.Je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších měst v této oblasti .3400-3100př.n.l. stopy prvního osídlení
1450 př.n.l. Egypťané-vybudována jedna z nejsilnějších egyptských pevností
Řekové nazývali toto město Skythopolis.
Velký archeologický areál severně od dnešního Bet Sheanu byl vyhlášen národním parkem. Archeologové odkryli ve zříceninách starého města pozůstatky dvaceti civilizačních vrstev. Biblické město leželo na pahorku Tell el-Husn. Našly se zde zbytky čtyř egyptských chrámů. Jihozápadně od pahorku se rozkládají ruiny Skythopolisu.
Součástí areálu je římské divadlo pro 7000 diváků z 1.stol., antická sloupová kolonáda i zbytky zdí 1500let starého kanaánského chrámu.
Sylvanova ulice-Monument, Nymfeum, Chrám
Paladinova ulice
R. 749 bylo město zničeno zemětřesením a nikdy se již nevzpamatovalo. Na začátku 20.stol. tu byla jen malá vesnice Beisan. Po vytvoření státu Izrael vyrostl jižně od antického města nový Bet Šean s asi 25000 obyvateli.

Mrtvé moře

8. ledna 2009 v 13:16 | Rea |  Izrael a palestinská území

Mrtvé moře (Dead Sea)

Bezodtokové vnitrozemské moře -jezero. Nejníže položené místo na světě (asi 394 m pod úrovní hladiny Středozemního moře). 24-26% soli. Lázeňská oblast s léčebnými účinky.
Pozor na oči. Tam kde je voda, datlové palmy. Na stráních Judské pouště,prudce spadajících k Mrtvému moři, je celá řada větších či menších rezervací.

Jeruzalém-Mrtvé moře 30 km
Od východního okraje Jeruzaléma, arabského Et Turu, Judskými horami sjedeme do údolí Jordánu, které leží o 1200 m níže. Prudký sklon vozovky skončí u odbočky do Jericha. Vpravo se objevuje hladina Mrtvého moře.
Hranice nadmořské výšky- 0 m n.m.
Ahava-prodejna kosmetikyKalia Beach-koupaliště, které jsme navštívili
Kumrán (Qumran) 42km od Jeruzaléma
asi 12 km jižně od Jericha
Zříceniny židovské osady zničené Římany.Útesy s mnoha přírodními jeskyněmi.
V jeskyních v Kumránu, asi 10 km od ústí řeky Jordánu byly nalezeny starověké texty na kožených svitcích a na pergamenu. Proslulé rukopisy od Mrtvého moře jsou jednou z nejcennějších literárních památek z doby antiky. Jejích objev se stal v minulém století kulturní senzací. Velká část svitků z Kumránu je uložena v jeruzalémské Schránce Knihy.

En Gedi 40km od Kumránu
-biblická oáza v Judské poušti na západním břehu Mrtvého moře, kde dnes hospodaří kibuc s krásným hostinským domem a lázeňským a zdravotnickým střediskem. Bohatá vegetace. Pláž. Jednotlivé bungalovy v krásném parku. Palmový háj.
Přírodní rezervace. V jedné jeskyni ve skalách nad Mrtvým mořem se tu skrýval David pronásledovaný Saulem. Davidův potok, vodopád, Kozí pramen.
Vádí, vyschlá koryta řek, jež se naplňují jen za dešťů.
Vádí-hluboko zaříznutá propastMasada 17km jižně od En Gedi
Pevnost na skalní plošině, která se vypíná nad západním břehem Mrtvého moře. Pro Izrael symbol hrdinného odporu židovských obránců pevnosti v povstání proti Římanům.

Poloostrov Lashon (Lašon)
za Masadou vybíhá z jordánské strany do Mrtvého moře

En Boqeq 140km od Jeruzaléma
městečko při jižním cípu Mrtvého moře. Moderní léčebné a lázeňské zařízení. Holá krajina bez vegetace,přímo na mořském břehu 9 hotelů.Sodoma
10km za En Boqeqem
podle bible se sousední Gomorou místem hříšné bezbožnosti. Po městě se doslova slehla zem.

Sodomské vrchy
10km dlouhý hřeben táhnoucí se souběžně s pobřežím Mrtvého moře. Jsou tvořené čistou solí, v nichž voda vyhlodala různé útvary. Jeden sloup se nazývá "Lotova žena".
Podle Starého zákona se Lotovi i s rodinou podařilo opustit Sodomu odsouzenou ke zkáze. Při útěku z města podlehla jeho žena i přes Boží zákaz zvědavosti, ohlédla se , a Bůh ji proměnil v solný sloup.

Aravské údolí
Jižně od Mrtvého moře začíná aravská propadlina, která je pokračováním příkopového systému mezi Jordánem a Rudým mořem.
Dvouhodinová jízda silnicí ,kterou z jedné strany lemují hřebeny Negevu a z druhé strany jordánské hřebeny.

Eilat 307km od Jeruzaléma
na břehu Rudého moře.

Caesarea

5. ledna 2009 v 11:13 | Rea |  Izrael a palestinská území

Caesarea

Směr: Tel Aviv-Netanya-Hadera-Caesarea

Největší archeologické naleziště Izraele u Středozemního moře v písečných dunách. Mezi Tel Avivem a Haifou. Město dal vystavět Herodes Veliký v l. 22-10 př.n.l. Vznikl přístav s vlnolamem, Augustův chrám, královský palác, divadlo pro 5000 diváků, hipodrom pro 20 000 fanoušků dostihů. Celé město bylo obehnáno hradbami. Od r. 6 se Caesarea stala sídlem římských prokurátorů (26-36 zde působil Pilát Pontský, který odsoudil Ježíše k smrti).
Pogrom na židovské obyvatelstvo r. 63 byl jedním z podnětů povstání proti Římanům v r. 66. (1. židovská válka 66-70)
Po vpádu Arabů město upadlo. Poslední rozkvět prožilo za křižáků, r. 1101 byl ve velké mešitě objeven pověstný Svatý grál, pohár, ze kterého pil Ježíš při poslední večeři. Dnes je uložen v Ženevě.
Město bylo stále někým dobýváno. Ve 13. století město zcela zničeno muslimskými armádami.
Vykopávky probíhaly v 50.-60. letech 20. století.
Římské divadlo
na jihu areálu, postavené Herodem Velikým , je nejstarším římským divadlem v zemi. Severně jsou ruiny někdejšího křižáckého města. Kromě nich i ruiny z doby Herodovy a byzantské.
Pozůstatky:
římský akvadukt
římský hipodrom
synagoga
římské divadlo
křižácké město
Dnes Caesarea též plážové letovisko.