Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Bet Šean

14. ledna 2009 v 13:20 | Rea |  Izrael a palestinská území
Bet Šean (Skythopolis)

Historické místo západně od Jordánu, 28km jižně od Galilejského jezera.
Leží 115m pod hladinou světového oceánu.Je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších měst v této oblasti .3400-3100př.n.l. stopy prvního osídlení
1450 př.n.l. Egypťané-vybudována jedna z nejsilnějších egyptských pevností
Řekové nazývali toto město Skythopolis.
Velký archeologický areál severně od dnešního Bet Sheanu byl vyhlášen národním parkem. Archeologové odkryli ve zříceninách starého města pozůstatky dvaceti civilizačních vrstev. Biblické město leželo na pahorku Tell el-Husn. Našly se zde zbytky čtyř egyptských chrámů. Jihozápadně od pahorku se rozkládají ruiny Skythopolisu.
Součástí areálu je římské divadlo pro 7000 diváků z 1.stol., antická sloupová kolonáda i zbytky zdí 1500let starého kanaánského chrámu.
Sylvanova ulice-Monument, Nymfeum, Chrám
Paladinova ulice
R. 749 bylo město zničeno zemětřesením a nikdy se již nevzpamatovalo. Na začátku 20.stol. tu byla jen malá vesnice Beisan. Po vytvoření státu Izrael vyrostl jižně od antického města nový Bet Šean s asi 25000 obyvateli.
 


Aktuální články

Reklama