Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Caesarea

5. ledna 2009 v 11:13 | Rea |  Izrael a palestinská území

Caesarea

Směr: Tel Aviv-Netanya-Hadera-Caesarea

Největší archeologické naleziště Izraele u Středozemního moře v písečných dunách. Mezi Tel Avivem a Haifou. Město dal vystavět Herodes Veliký v l. 22-10 př.n.l. Vznikl přístav s vlnolamem, Augustův chrám, královský palác, divadlo pro 5000 diváků, hipodrom pro 20 000 fanoušků dostihů. Celé město bylo obehnáno hradbami. Od r. 6 se Caesarea stala sídlem římských prokurátorů (26-36 zde působil Pilát Pontský, který odsoudil Ježíše k smrti).
Pogrom na židovské obyvatelstvo r. 63 byl jedním z podnětů povstání proti Římanům v r. 66. (1. židovská válka 66-70)
Po vpádu Arabů město upadlo. Poslední rozkvět prožilo za křižáků, r. 1101 byl ve velké mešitě objeven pověstný Svatý grál, pohár, ze kterého pil Ježíš při poslední večeři. Dnes je uložen v Ženevě.
Město bylo stále někým dobýváno. Ve 13. století město zcela zničeno muslimskými armádami.
Vykopávky probíhaly v 50.-60. letech 20. století.
Římské divadlo
na jihu areálu, postavené Herodem Velikým , je nejstarším římským divadlem v zemi. Severně jsou ruiny někdejšího křižáckého města. Kromě nich i ruiny z doby Herodovy a byzantské.
Pozůstatky:
římský akvadukt
římský hipodrom
synagoga
římské divadlo
křižácké město
Dnes Caesarea též plážové letovisko.
 


Aktuální články

Reklama