Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Mrtvé moře

8. ledna 2009 v 13:16 | Rea |  Izrael a palestinská území

Mrtvé moře (Dead Sea)

Bezodtokové vnitrozemské moře -jezero. Nejníže položené místo na světě (asi 394 m pod úrovní hladiny Středozemního moře). 24-26% soli. Lázeňská oblast s léčebnými účinky.
Pozor na oči. Tam kde je voda, datlové palmy. Na stráních Judské pouště,prudce spadajících k Mrtvému moři, je celá řada větších či menších rezervací.

Jeruzalém-Mrtvé moře 30 km
Od východního okraje Jeruzaléma, arabského Et Turu, Judskými horami sjedeme do údolí Jordánu, které leží o 1200 m níže. Prudký sklon vozovky skončí u odbočky do Jericha. Vpravo se objevuje hladina Mrtvého moře.
Hranice nadmořské výšky- 0 m n.m.
Ahava-prodejna kosmetikyKalia Beach-koupaliště, které jsme navštívili
Kumrán (Qumran) 42km od Jeruzaléma
asi 12 km jižně od Jericha
Zříceniny židovské osady zničené Římany.Útesy s mnoha přírodními jeskyněmi.
V jeskyních v Kumránu, asi 10 km od ústí řeky Jordánu byly nalezeny starověké texty na kožených svitcích a na pergamenu. Proslulé rukopisy od Mrtvého moře jsou jednou z nejcennějších literárních památek z doby antiky. Jejích objev se stal v minulém století kulturní senzací. Velká část svitků z Kumránu je uložena v jeruzalémské Schránce Knihy.

En Gedi 40km od Kumránu
-biblická oáza v Judské poušti na západním břehu Mrtvého moře, kde dnes hospodaří kibuc s krásným hostinským domem a lázeňským a zdravotnickým střediskem. Bohatá vegetace. Pláž. Jednotlivé bungalovy v krásném parku. Palmový háj.
Přírodní rezervace. V jedné jeskyni ve skalách nad Mrtvým mořem se tu skrýval David pronásledovaný Saulem. Davidův potok, vodopád, Kozí pramen.
Vádí, vyschlá koryta řek, jež se naplňují jen za dešťů.
Vádí-hluboko zaříznutá propastMasada 17km jižně od En Gedi
Pevnost na skalní plošině, která se vypíná nad západním břehem Mrtvého moře. Pro Izrael symbol hrdinného odporu židovských obránců pevnosti v povstání proti Římanům.

Poloostrov Lashon (Lašon)
za Masadou vybíhá z jordánské strany do Mrtvého moře

En Boqeq 140km od Jeruzaléma
městečko při jižním cípu Mrtvého moře. Moderní léčebné a lázeňské zařízení. Holá krajina bez vegetace,přímo na mořském břehu 9 hotelů.Sodoma
10km za En Boqeqem
podle bible se sousední Gomorou místem hříšné bezbožnosti. Po městě se doslova slehla zem.

Sodomské vrchy
10km dlouhý hřeben táhnoucí se souběžně s pobřežím Mrtvého moře. Jsou tvořené čistou solí, v nichž voda vyhlodala různé útvary. Jeden sloup se nazývá "Lotova žena".
Podle Starého zákona se Lotovi i s rodinou podařilo opustit Sodomu odsouzenou ke zkáze. Při útěku z města podlehla jeho žena i přes Boží zákaz zvědavosti, ohlédla se , a Bůh ji proměnil v solný sloup.

Aravské údolí
Jižně od Mrtvého moře začíná aravská propadlina, která je pokračováním příkopového systému mezi Jordánem a Rudým mořem.
Dvouhodinová jízda silnicí ,kterou z jedné strany lemují hřebeny Negevu a z druhé strany jordánské hřebeny.

Eilat 307km od Jeruzaléma
na břehu Rudého moře.
 


Aktuální články

Reklama