Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Únor 2009

Řecko

23. února 2009 v 14:22 | Rea |  Řecko
Řecko mapa2

Řecko-symbolyŘecko
-jedna z kolébek evropské civilizace a kultury, antika
dýchající na každém kroku
-slunná země s 2000 ostrovy, poloostrovy a zálivy,místo ideální dovolené
-řecká mytologie-země starých bitev
-země. kde se zrodily olympijské hry
-pomeranče, olivy, tabák, bavlna, víno

Řecko-mapa


Řecko-mapa3
Olympští nebeští bohové.
Zeus- vládce bohů a lidí,otec
Héra- ochránkyně rodiny, Diova manželka
Hádes- vládce podsvětí
Poseidón- bůh moře
Héfaistos- pán ohně, sopek a řemesel
Apollón- bůh světla a umění
Afrodité- bohyně lásky a krásy
Áres- bůh války
Artemis bohyně lovu
Asklépion bůh lékařství
Athéna- bohyně moudrosti a věd
Dionýsos- bůh vína a rostlinstva
Déméter- bohyně úrody
Hermés- posel bohů, bůh řečníků a zlodějů


Řecko -to jsou také vyhlášené nápoje: Metaxa a Ouzo
MetaxaOuzo

Řecko-Olympská riviéra-Platamonas

16. února 2009 v 13:56 | Rea |  Řecko
modrá vlajka
Řecko-Centrální Makedonie-Pieria-Olympská riviéra- PlatamonasMakedonia-mapa

-doba Alexandra Makedonského a jeho nástupců (konec 4.stol. až 146 př.n.l.)
359 př.Kr. makedonským králem se stává Filip II., mocenský vzestup Makedonie
338 př.Kr. bitva u Charoneie,makedonský král Filip II. poráží Thébany a Athéňany, ovládá Řecko a spojuje městské státy v korintském spolku.
336 př.Kr. Filip II. je zavražděn. Jeho syn Alexandr Veliký vytváří z korintského spolku světovou velmoc. Vyvrací perskou říši a ovládá dokonce i některé části Indie.
323 př. Kr. Náhlá smrt mladého Alexandra nachází Řeky zcela nepřipravené. Za vlády Alexandrových nástupců se obrovská řeckomakedonská říše za stálých bojů rozpadá.
-doba římské nadvlády (od r. 146 př.n.l.)
146 př. Kr. V 2. stol. př.Kr. se silným protivníkem Řecka stává římská republika. Po dlouhých bojích připojují Římané ke své říši Makedonii a později i ostatní části Řecka.
293 n.l. Soluň se stává rezidencí císaře Galeria
395 n.l. Říše římská se rozpadá na východořímskou(byzantskou) a západořímskou říši.
Řecko se stává součástí východořímské říše, která přetrvává až do r. 1453. Duchovní život tu ovlivňují především Řekové, právní systém je římský a náboženství křesťanské.

Olympská riviéra
Přímořská oblast pod impozantním pohořím Olymp na severovýchodním pobřeží Řecka známa svými zlatavými plážemi,kterým Evropská unie každoročně uděluje Modrou vlajku potvrzující čistotu moře.
Olymp
Je to více než osmdesát kilometrů pobřeží jižně od Soluně, jehož velkou část tvoří písčité pláže. Oblast je zásobována čistou vodou z ledovců Olympu a díky tomu se zde vytváří velmi příjemné klima s minimálními srážkami a stálou teplotou vzduchu.
Přímo nad mořem je Olympský národní park (Olympos). Nejstarší z řeckých národních parků vyhlášený v roce 1938.
Pohoří Olymp (Olympos)
www OlympBrání přístupu dešťů a větrů na pobřeží. Hlavní, divoce rozeklaný hřeben Olympu má 7 vrcholů,(tři nejvyšší- Mytikas, Stefani a Skolio) z nichž Mytikas (2917m) je zároveň nejvyšší horou Řecka. Tento majestátní masiv, opředený bájnou historií řecké mytologie,je strmý,těžko přístupný.Nejkrásnější výhled je z vrcholku Skolio (2911m), Diova trůnu.


Řecko-Pieria-mapaJižní Pieria s letovisky Leptokarie, Platamonas, Nei Pori, je pokládána za nejpřitažlivější oblast Olympské riviéry.
Katerini-krajské město (70tis. obyv.)
Katerini-mapa
Litochoro -
podhorské město nedaleko pobřeží Thermského zálivu v jihomakedonské krajině Pierii (300m, 6000obyv.), východisko výstupů do oblasti Olympu. Z města vede několik silnic do lesnatého pohoří a ke stanici mezků Prionia (1100m). Zde začíná národní park a odtud lze zdolat vrchol Olympu. Strmý výstup po značkované cestě až na samotný vrcholek trvá asi tři hodiny. Ve výši přes 2000 metrů je úplně jiné počasí než u moře a i v parném létě vás zde může zastihnout sněhová vánice.Olymp-trasy
Výlet do hor Olympu.
Olymp
Leptokária
-už tam jsou vidět vrcholy Olympu.
Směr OlympLitochoro-400m n.m.
Litichoro
Litochoro
Litochoro
Údolí říčky Enipeas
Procházka kaňonem v létě vyschlé řeky Enipeas (vstupní brána do Olympského národního parku) až k malým vodopádům, také v létě vyschlým. Jezírka zvaná Diovy vany.
Stavros- vyhlídka na makedonskou krajinu.
Livithra-místo proslulé fenomenálním jevem, narušenou gravitací.
Vystoupáme do výšky 800m n.m.do typické řecké horské vesnice Paleos Panteleimonas, na poslední chvíli zachráněnou vesnicí. Starobylé vesnice, které se dříve rozpadaly, protože lidé se z nich stěhovali na pobřeží za turistickým průmyslem se dnes mění ve skanzeny staré balkánské architektury.Ve většině domů jsou restaurace, prodejny suvenýrů, případně luxusní víkendové chaty. Z místních taveren je nádherná vyhlídka na jižní část Olympské riviéry, vzdálené vzdušnou čarou tak dva kilometry, a mohutnou romantickou zříceninu středověkého hradu Platamonas.

Malebné přístavní rybářské městečko, proměňující se v letní sezonu v živé turistické letovisko, se nachází pod zříceninou
křižáckého hradu Platamonas s mohutnou věží, který tvoří dominantu celé oblasti.

Jeruzalém

16. února 2009 v 12:33 | Rea |  Izrael a palestinská území
Jeruzalém (Jerušalajm,El Kuds)
Směrovka
trojlístelMěsto s čtyřtisíciletou historií, hlavní a nejlidnatější město Izraele, leží v hornaté oblasti Judska ve výšce 835 m n.m. S Tel Avivem je spojuje dálnice 61km-1hod.jízdy
Svaté město tří náboženství: judaismu, křesťanství a islámu

Hannoverský kartograf Heinrich Buentig zpodobnil v 16. stol. Zemi jako trojlístek. Tři světadíly, Evropu, Asii a Afriku, nakreslil jako listy, a uprostřed, v místě, kde listy srůstaly, umístil Jeruzalém.
V Jeruzalémě si musíme zvykat na to, že na témže místě se podle různých tradic odehrálo několik událostí, z nichž každá má odlišný význam pro různá náboženství, a tudíž je jinak nazývána židy, jinak křesťany a jinak zase muslimy.
997 př.n.l. Jeruzalém,dobyt králem Davidem,se stal hlavním městem království Izraele a Judska.
970-936 př.n.l. vybudoval král Šalamoun Chrám a umístil v něm archu úmluvy.
Archa úmluvy-nejposvátnější předmět židovského náboženství v době Šalamounova Chrámu. Byla zhotovena z akáciového dřeva a obložena uvnitř i zvnějšku zlatem. Uvnitř byly uloženy Desatero, nádoba s manou, Áronova hůl, která vypučela, a kniha Zákona.

Staré Město
Je postaveno na mírném svahu.
Má lichoběžníkový půdorys (asi 1km2 ) a obklopují je 12m vysokoké mohutné zdi s osmi branami z let 1532-39. Hlavní vstup od JZ Damašskou bránou. Uvnitř se lze pohybovat pouze pěšky a můžeme podniknout 4,5 km dlouhou procházku po městských hradbách.
Dělí se na:
1. arménskou
2. křesťanskou
3. muslimskou
4. židovskou čtvrť
Od Damašské brány přijdeme do ulice El-Wad, která tvoří hranici mezi muslimskou a křesťanskou čtvrtí. Do křesťanské čtvrti se dostaneme také Novou bránou. Jafskou bránou do křesťanské a arménské čtvrti. Do muslimské čtvrti lze projít i Herodovou bránou. Hnojnou bránou vede přístup do židovské čtvrti.
plán Starého města
Jaffská brána
Přístup Jaffskou bránou (1583-93). Vedle brány jižně stojí Citadela s Davidovou věží
a muzejním komplexem se zahradami. Naproti je Davidova ulice-hlavní průchod do Starého města. Na konci Davidovy ulice se zvedá Chrámová hora.
Dalším vstupem do Arménské čtvrti je Siónská brána.Ústředním místem je chrám Božího hrobu.
Chrám Božího hrobu
byl vybudován na místě kde byl Ježíš ukřižován, kde zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Končí zde posledních pět zastávek Křížové cesty. Je to jedno z nejsvětějších míst všech křesťanů. Patří šesti církvím.
Kámen pomazání-blok načervenalého vápence, jenž je považován za místo, kde bylo nabalzámováno Ježíšovo tělo před uložením do hrobu.
Skála Golgota
Rotunda s kaplí Božího hrobu
-její kopule se klene nad Kristovým hrobem.


Vstupuje se do ní třemi branami: Damašskou Herodovou, Štěpánskou (Lví).
Damašská brána
Damašská brána do Starého města
Centrální severní brána,kterou se dostaneme do muslimské čtvrti a na orientální trh. Odbočíme -li mírně doleva, dostaneme se na ulici Al-Wad, která nás dovede ke Zeď nářků. Cestou ji protíná Křížová cesta (Via dolorosa). Dáme-li se od Damašské brány mírně doprava, dostaneme se na ulici Souk chan as-Zeit. Ve východní části muslimské čtvrti v blízkosti Via dolorosa stojí kostel sv. Anny. (1. pol. 12. stol.) a Antoniova pevnost. Půjdeme-li od Antoniovy pevnosti opačným směrem než na Golgotu, dojdeme ke Štěpánské bráně (též Lví).

Rakouský hospic Svaté rodiny-dnes hotel. Z jeho střechy netradiční výhled na Jeruzalém.
hospicRakouský hotel
Jeruzalém v podvečerSkalní dóm

-místo, kde kdysi stál jeruzalemský chrám. Tento pahorek se Skalním dómem je třetí nejposvátnější místo muslimů (po Mekce a Medině).
Skalní dóm
osmiboká stavba s mohutnou pozlacenou kupolí-průměr 26m.
Mešita El-Aksá
=Vzdálená V jižní části Chrámového vrchu.
Židovská rodina-otec a syn
Směr židovská čtvrť
Sionská brána


Do židovské čtvrti se vchází Siónskou a Hnojnou branou. Rozkládá se zhruba na jih od ul. Bab-as -Silsila a ma východ od ul. Habad.
Během období vlády Heroda Velikého to byla nejbohatší a nejvlivnější část města, své domy zde měly převážně aristokratické rodiny a sídlili tu i význační kněží. Společně tvořili jádro římského města Aelia Capitolina , jehož hlavní tepna- Cardo-začínala právě zde.
Toto místo bylo nesčetněkrát srovnáno se zemí, v poslední době za války za nezávislost v r. 1948.V r. 1967, kdy ji Izrael získal zpět, byla rekonstruována. Vykopávky odhalily mnoho nálezů, z nichž některé pocházejí až z doby prvního Chrámu (1000-586 př. n.l.).
Zeď nářků


Hranicí mezi židovskou a arabskou částí starého Jeruzaléma je Zeď nářků-délka 8m, výška 18m. Je částí opěrné zdi chrámového komplexu postaveného Herodem v r. 20 př.n.l. Jedenáct spodních vrstev kamenných kvádrů jako jediný pozůstatek druhého chrámu postaveného Herodem Velikým -vše,co zbylo po zničení chrámu římskými vojáky během 1. židovské války v roce 70 n.l.. Muži a ženy k ní přicházejí odděleně, muži vlevo, ženy vpravo. V levém rohu u zdi stojí synagoga.
( The Western Wall Heritage Foundation).


Vně Starého městapřiléhá k hradbám Starého města. Směrem od Siónské brány není nutno překonávat žádný výškový rozdíl. Na místním křesťanském hřbitově byl pohřben Oskar Schindler,který za 2. světové války zachránil životy víc než tisíci Židům. Pro Židy je nejvýznamnější památkou a poutním místem domnělý hrob krále Davida, pro křesťany Coenaculum-domnělé místo poslední večeře Páně s 12 apoštoly. Skutečné místo není známé.
Nedaleko odtud je bazilika Spánku Panny Marie. .Je to ústřední budova na hoře Sión.
Při sestupu z hory Sión kostel sv. Petra in Gallicantu-U kokrhání kohouta. Z balkonu kostela je překrásný výhled na Davidovo město, na arabskou vesnici Silwan a tři Jeruzalémská údolí.
Dostaneme se do údolí syna Hinómova-Gehenna-pro Židy symbolem pekla. Gehenna navazuje na Kidrónské údolí, které odděluje staré město od Olivové hory.

Kidrónské údolí odděluje Staré město od Olivetské hory. Podle tradice má v Kidrónském údolí mezi Olivetskou horou a východní zdí chrámového vrchu dojít k zmrtvýchvstání a poslednímu soudu. Místo soudného dne lidstva. Na východním svahu údolí se rozkládá arabská vesnice Silwan.Arabská vesnice Silwan
Na jižním konci údolí řada starověkých hrobek.

Vyvýšenina 809 m n.m na východě starého města vně městských hradeb-oddělena údolím Kidron. její dominantou je nejstarší a největší židovský hřbitov, založený již v biblických dobách.
Židovský hřbitov na Olivetské hoře

Židovských památek je v Jeruzalémě mnoho, jejich autentičnost je však sporná. Bohatá na autentické nálezy z dob biblických i pozdějších jsou jeruzalémská muzea.

tvoří převážně arabské území. Začíná od Damašské brány směrem od Starého města.
východní Jeruzalém
východní Jeruzalém
Šalomounovy doly (Sidkiášova jeskyně) Mezi Damašskou a Herodovou bránou-vzdušné červené jeskyně, táhnoucí se několik set metrů pod Staré město. Kámen v Herodově době sloužil na výstavbu druhého Chrámu.
Rockefellerovo museumZahradní hrob-foto z hradeb
-Rockefellerovo muzeum z r. 1927, archeologické exponáty.
-Zahradní hrob
- nedaleko Damašské brány po Nablus road a vpravo. Pro protestanty skutečná Golgota. Věřící anglikánského vyznání se domnívají, že jde o skutečný Kristův hrob.
Katedrála sv. Jiří- ještě dále po Nablus road-představuje malý kousek Anglie v srdci arabského Jeruzaléma. Americká kolonie-ještě dále. Založená misionáři na konci 19. století. Uprostřed se nalézá Hotel americké kolonie z r. 1860, postavený ve stylu tureckých pevností.
-od hradeb starého města moderní obchodní ulice Saladin St. ke královským hrobům z 1. stol. po Kr.
-hora Scopus-objekty univerzity ve východní části Jeruzaléma-severně od Starého města (skopein=pozorovat, prověřovat).
R. 70 římské legie v čele s Titemo odtud podnikly vpád do Jeruzaléma.
R. 1099 odtud dobyli město křižáci
R. 1917 útočili na město Britové.
R. 1948 ve válce za nezávislost toto místo využili Arabové pro své útoky proti Židům.

Nové město (Střed Jeruzaléma)
Centrum Nového města se nachází kolem Siónského náměstí (Kikar Zion). Pěší zóna se soustřeďuje na ulice Ben Jehuda a Yoel Salomon. Více obchodů také na ulicích Jaffa a Král Georg V.
Notre Dame
Náměstí

-Notre Dame de France
-postaven jako útulek pro poutníky. 5m vysoká socha Panny Marie. Po rekonstrukci ze 70. let.
-bývalá jeruzalémská radnice-stojí na západ od Notre Dame na náměstí Zahal
-náměstí Safra
Náměstí SafraŽidovská rodinaTržnice
-Heichal Shlomo a Velká synagoga-naproti hotelu Leonardo a Parku nezávislosti na ulici King Georg stojí komplex budov ze 60. let postavený podle vzoru Šalamounova chrámu.
-Mea Šearim (Sto bran) ultraortodoxní židovská čtvrť, která připomíná židovská ghetta, existující ještě před 2. světovou válkou ve východní Evropě.
Obyvatelé Mea Šearim neuznávají stát Izrael.
-Mahane Jehuda tržiště s tradiční židovskou atmosférou na ul.Jaffa.Libovolným busem na této trase, nejlépe v úterý nebo pátek před západem slunce, zážitek z typického shonu a hemžení.
Ulice Ben Yehuda-falafel
JeruzalémDalší jeruzalémské čtvrti a pozoruhodnosti
-Mamilla-čtvrť rozkládající se od Jaffské brány k náměstí Zahal spojuje starý a nový Jeruzalém. V r. 1948 byla Mamillou narýsována hranice, a na 19. let se tak stala územím nikoho.-Jemin Moše-první židovská čtvrť postavená v r. 1858 vně zdí tehdy již přelidněného a hygienicky nevyhovujícího Starého města.
-ulice Hamalekh David (Král David)-prochází jižně od centra nového města k železniční stanici. Ulice Hamalekh David vede do okouzlující čtvrti umělců Jemin Moše a k Herodovu rodinnému hrobu.
-hotel Král David, z terasy krásný pohled na staré město
Navržen r. 1930.
-Rodinná hrobka krále Heroda v blízkosti hotelu krále Davida.
-YMCA-stavba dokončena r. 1933. Ze 46 m vysoké věže je překrásný výhled na Jeruzalém.
-Skotský kostel St. Andrew
-Rehavia a Talbiyeh-čtvrti postavené na počátku 20. stol. Patří k nejmodernějším částem města.
-Talpiot-překrásný pohled na Jeruzalém z Haasovy promenády

Vzdálenější západ Jeruzaléma
Givat Ram- část Jeruzaléma s rozsáhlým parkem. Je zde:
Jeho nejkrásnější expozice-Svatyně knihy -ve tvaru poklice nádob, v nichž byly objeveny nejstarší biblické rukopisy na světě-svitky z Kumránu od Mrtvého moře. Do areálu muzea přestěhován
model středověkého Jeruzaléma. Představuje rekonstrukci města v měřítku 1:50, tak jak údajně vypadalo v 1. stol. na konci období druhého chrámu.
-kampus Hebrejské univerzity
-hlavní instituce státu Izrael
-Knesset-izraelský parlament v blízkosti Izraelského muzea.Zdarma prohlídka každou neděli a úterý v 8:30-14:30 hodin. Ke vstupu do parlamentu potřebujeme pas. Naproti vchodu stojí velká bronzová menora (sedmiramenný svícen)
-opevněný klášter Kříže z 11. stol.
-Jad Vašem=kopec vzpomínek-památník holocaustu. Vstup do muzea volný.
Jad Vasem
-Kopec T. Herzla-hřbitov-pochovány významné osobnosti státu Izrael.
-Synagoga Hadasa-součást komplexu nemocnice nedaleko městečka Ein Kerem v nejzápadnějším cípu Jeruzaléma. Dvanáct skleněných oken je dílem Marca Chagala a symbolizuje dvanáct kmenů Izraele


Ein Kerem-Mariin pramenkostel sv.JanaEin Kerem-viniční pramen
-západní předměstí Jeruzaléma v údolí pod zalesněnými kopci. Pouze židovské obyvatelstvo. V centru obce klášter s kostelem sv.Jana nad jeskyní, v níž se podle tradice narodil Jan Křtitel Zachariášovi a Alžbětě. Ve svahu nad obcí dvoupatrový kostel Navštívení Panny Marie. V údolí pod ním Mariin pramen.


Okružní autobus č. 99-denní nebo dvoudenní jízdenka a jednosměrná trať. Můžete objíždět celé město a vystoupit na kterékoli z dvaatřiceti zastávek u pamětihodností. Pamatovat jízdní řád, ve které minutě jste vystoupili. Ve stejném čase za hodinu, za dvě, za tři můžete pokračovat v cestě a vystoupit na některé z dalších zastávek. Stanoviště autobusu u Jaffské brány. Výchozí i konečná stanice. Tu jsme nemohli najít, ale nastoupili jsme na Jaffské ulici u pošty.

Zajímavost: Zasněžený Jeruzalém-nevídáno

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
997 př.n.l. Jeruzalém,dobyt králem Davidem,se stal hlavním městem království Izraele a Judska.
970-936 př.n.l. vybudoval král Šalamoun Chrám a umístil v něm archu úmluvy.
332 př. n. l. příchod Alexandra Velikého do Jeruzaléma
70 Titus dobyl Jeruzalém a dal zbořit židovský Chrám
132-135 povstání Bar Kochby proti Římanům
636 Chalífa Umar dobyl Jeruzalém, začala muslimská okupace města
1099 Křižáci dobyli Jeruzalém, počátek křesťanské okupace města
1187 Arabové znovu ovládli Jeruzalém
1517 Turci dobyli Jeruzalém
1895 Theodor Herzl vydává knihu Židovský stát
1916 Slib britského politika sira Henryho McMahona Arabům
1917 Slib britského politika Arthura Jamese Balfoura Židům
Dobytí Jeruzaléma Angličany
1947
29.11 VS OSN schválilo rezoluci o rozdělení Palestiny
1948
4.1. Hagana vyhodila do povětří hotel Semiramis v Jeruzalémě
22.2. Arabský teroristický atentát v ulici Ben Jehuda v Jeruzalémě
24.3. První den obklíčení židovského Jeruzaléma; židovské konvoje nemohou do města
27.3. Arabská léčka na židovský zásobovací konvoj do kibucu Kifár Asjún
9.4. Masakr arabské vesnice Darj Jásín
13.4. Zničení židovského konvoje do nemocnice Hadasa
14.5. Konec britského mandátu v Palestině. Vznik státu Izrael.
Vpád arabských armád do Palestiny
16.-17.5. Hagana se neúspěšně pokusila zmocnit Starého města
18.5. Arabská legie vstoupila do Jeruzaléma
25.5. První útok izraelské armády na arabská postavení u Latrunu, aby mohla být otevřena cesta do Jeruzaléma
28.5. Kapitulace židovské čtvrti Starého města
1.6. První židovský džíp přijíždí do Jeruzaléma přes Judské hory
Začátek prací na "barmské cestě"
11.6. První příměří
9.7. Konec prvního příměří a obnovení bojů
17.7. Druhé příměří, které rozdělilo Jeruzalém na devatenáct let (1967)

For M.