Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Řecko-Olympská riviéra-Platamonas

16. února 2009 v 13:56 | Rea |  Řecko
modrá vlajka
Řecko-Centrální Makedonie-Pieria-Olympská riviéra- PlatamonasMakedonia-mapa

-doba Alexandra Makedonského a jeho nástupců (konec 4.stol. až 146 př.n.l.)
359 př.Kr. makedonským králem se stává Filip II., mocenský vzestup Makedonie
338 př.Kr. bitva u Charoneie,makedonský král Filip II. poráží Thébany a Athéňany, ovládá Řecko a spojuje městské státy v korintském spolku.
336 př.Kr. Filip II. je zavražděn. Jeho syn Alexandr Veliký vytváří z korintského spolku světovou velmoc. Vyvrací perskou říši a ovládá dokonce i některé části Indie.
323 př. Kr. Náhlá smrt mladého Alexandra nachází Řeky zcela nepřipravené. Za vlády Alexandrových nástupců se obrovská řeckomakedonská říše za stálých bojů rozpadá.
-doba římské nadvlády (od r. 146 př.n.l.)
146 př. Kr. V 2. stol. př.Kr. se silným protivníkem Řecka stává římská republika. Po dlouhých bojích připojují Římané ke své říši Makedonii a později i ostatní části Řecka.
293 n.l. Soluň se stává rezidencí císaře Galeria
395 n.l. Říše římská se rozpadá na východořímskou(byzantskou) a západořímskou říši.
Řecko se stává součástí východořímské říše, která přetrvává až do r. 1453. Duchovní život tu ovlivňují především Řekové, právní systém je římský a náboženství křesťanské.

Olympská riviéra
Přímořská oblast pod impozantním pohořím Olymp na severovýchodním pobřeží Řecka známa svými zlatavými plážemi,kterým Evropská unie každoročně uděluje Modrou vlajku potvrzující čistotu moře.
Olymp
Je to více než osmdesát kilometrů pobřeží jižně od Soluně, jehož velkou část tvoří písčité pláže. Oblast je zásobována čistou vodou z ledovců Olympu a díky tomu se zde vytváří velmi příjemné klima s minimálními srážkami a stálou teplotou vzduchu.
Přímo nad mořem je Olympský národní park (Olympos). Nejstarší z řeckých národních parků vyhlášený v roce 1938.
Pohoří Olymp (Olympos)
www OlympBrání přístupu dešťů a větrů na pobřeží. Hlavní, divoce rozeklaný hřeben Olympu má 7 vrcholů,(tři nejvyšší- Mytikas, Stefani a Skolio) z nichž Mytikas (2917m) je zároveň nejvyšší horou Řecka. Tento majestátní masiv, opředený bájnou historií řecké mytologie,je strmý,těžko přístupný.Nejkrásnější výhled je z vrcholku Skolio (2911m), Diova trůnu.


Řecko-Pieria-mapaJižní Pieria s letovisky Leptokarie, Platamonas, Nei Pori, je pokládána za nejpřitažlivější oblast Olympské riviéry.
Katerini-krajské město (70tis. obyv.)
Katerini-mapa
Litochoro -
podhorské město nedaleko pobřeží Thermského zálivu v jihomakedonské krajině Pierii (300m, 6000obyv.), východisko výstupů do oblasti Olympu. Z města vede několik silnic do lesnatého pohoří a ke stanici mezků Prionia (1100m). Zde začíná národní park a odtud lze zdolat vrchol Olympu. Strmý výstup po značkované cestě až na samotný vrcholek trvá asi tři hodiny. Ve výši přes 2000 metrů je úplně jiné počasí než u moře a i v parném létě vás zde může zastihnout sněhová vánice.Olymp-trasy
Výlet do hor Olympu.
Olymp
Leptokária
-už tam jsou vidět vrcholy Olympu.
Směr OlympLitochoro-400m n.m.
Litichoro
Litochoro
Litochoro
Údolí říčky Enipeas
Procházka kaňonem v létě vyschlé řeky Enipeas (vstupní brána do Olympského národního parku) až k malým vodopádům, také v létě vyschlým. Jezírka zvaná Diovy vany.
Stavros- vyhlídka na makedonskou krajinu.
Livithra-místo proslulé fenomenálním jevem, narušenou gravitací.
Vystoupáme do výšky 800m n.m.do typické řecké horské vesnice Paleos Panteleimonas, na poslední chvíli zachráněnou vesnicí. Starobylé vesnice, které se dříve rozpadaly, protože lidé se z nich stěhovali na pobřeží za turistickým průmyslem se dnes mění ve skanzeny staré balkánské architektury.Ve většině domů jsou restaurace, prodejny suvenýrů, případně luxusní víkendové chaty. Z místních taveren je nádherná vyhlídka na jižní část Olympské riviéry, vzdálené vzdušnou čarou tak dva kilometry, a mohutnou romantickou zříceninu středověkého hradu Platamonas.

Malebné přístavní rybářské městečko, proměňující se v letní sezonu v živé turistické letovisko, se nachází pod zříceninou
křižáckého hradu Platamonas s mohutnou věží, který tvoří dominantu celé oblasti.
 


Aktuální články

Reklama