Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Září 2009

Řecko-ostrov Zakynthos-Laganas

24. září 2009 v 14:04 | Rea |  Řecko-ostrovy

Řecko- ostrov Zakynthos-LaganasZakynthos-mapa3

Ostrov Zakynthos (Zante) je nejjižnější a zároveň třetí největší ostrov v Jónském moři. jméno Zakynthos nesl ostrov už za Homéra podle planě rostoucích hyacintů.
Hornaté západní pobřeží, mírně pahorkaté východní,uprostřed rovina. V historii měnil často své vládce a dodnes si uchovává svůj benátský ráz.
Rozkvět za dlouhé benátské nadvlády (1479-1797). Benátčané výrazně ovlivnili zejména ráz správního střediska a také s sebou přinesli aristokratický politický systém s rozčleněním obyvatelstva na vrstvy, což byl důvod, proč byli nadšeně vítáni republikánští Francouzi. Poslední Britové zmodernizovali veřejnou správu. Od r.
1864 součástí řeckého státu.
Ostrov je plný kontrastů. Je zaplaven rostlinstvem a zelení, která pokrývá hory a úrodné pláně. Díky vysokému úhrnu srážek patří mezi nejzelenější ostrovy Řecka. Benátčané nazývali ostrov "Květinou východu". Na severu, východě a jihu se nachází mnoho krásných pláží, zatímco západní část ostrova je obklopena skalnatými horami se spoustou jeskyní.
Modré jeskyně
U severního mysu Skinari se nacházejí Modré jeskyně , v níž je nádherně modrá, jakoby fosforeskující voda. U jihovýchodního cípu ostrova je největší hloubka moře v celém Středomoří - tzv. Inousská propadlina, která je hluboká 4500 m. Na východním pobřeží se naopak rozprostírají nekonečné olivové a citrusové háje a úrodné nížiny, které jsou lemovány písčitými plážemi.
kareta
Životní prostředí na Zakynthosu prospívá také vzácnému druhu želvy - karety obrovské. V zátoce Laganas,která byla prohlášena národní přírodní rezervací, kladou želvy do písku vajíčka a proto je v rámci jejich záchrany na některé pláže zakázán vstup od západu do východu slunce. V této době je také zavřeno letiště a letecká doprava je zastavena.
Okruh ostrovem Zakynthos
Jedeme podél východní strany ostrova. Míjíme letiště, pak vápencové skály-lomy. Silnice z vápence po deštích kloužou. Do Tsilivi projíždíme vinařskou oblastí a olivovými háji. Ty jsou všude.
1. Vrachionas-nejvyšší hora ostrova, Katastari-největší vesnice, sirná pláž Xingia, pláž Makris Gialos
Agios Nikolaos
Přístav Agios Nikolaos
Modré jeskyně
Pláž Navajo
Modré jeskyně


2. Přístav a ostrov Agios Nikolaos- vyjížďka k Modrým jeskyním (Blue Caves) u mysu Skinari-asi 40min.
3.Volimes (35km) v sz. části ostrova-zbytky větrného mlýna,k vyhlídce na legendární vrak pašerácké lodi na pláži Navagio - jedné z nejfotografovanějších pláží Řecka. Lze se na ni dostat pouze lodí. Odbočka do Korinthi (43km) s jeskyní Kyanum Spileo.
Nákupní zastávka Denis Shop- tradiční místn
í výrobky - víno, olivový olej, thymiánový med či koření,koberečky,krajky.
AnafonitriaAnafonitriaAnafonitriaAnafonitriaStarý olivovník4.Anafonitria - zbytky kláštera z r. 1435 a pravoslavného kostela,kde působil svatý Dionýsios (říká se, že tam r.1622 zemřel), strážní věž s pohnutou historií z druhé
světové války.
5. Maries, Exochora-vesnička, kde se nachází nejstarší olivovník na ostrově - jeho věk se odhaduje až na tisíc let.
6. Macherado-Sigurosova keramická dílna, vyhořel tam kostel SV.Černé Madony

7. Vinařství a vinotéka Callinico- prohlídka areálu na zpracování vína a také degustace.
8. Bochali - místo s nádhernou vyhlídkou na celé hlavní město Zante, jeho přístav, laganaský záliv, letiště i poloostrov Vassilikos.
Zante
Zakynthos-Zante- hlavní město leží na sv. pobřeží ostrova pod benátskou pevností. Většina z desítek starých kostelů zničena v r. 1953 za katastrofálního zemětřesení. Přímo v přístavu stojí za prohlídku kostel Agios Nikolaos tu molu. V blízkosti byzantského muzea (ikony, fresky) najdeme mauzoleum místního rodáka, spisovatele Solomose (1798-1857), autora textu řecké národní hymny.
Nejznámější kostel sv. Dionýsia, patrona ostrova. Uvnitř zlatem vyzdobeného kostela je možno vidět stříbrný sarkofág s ostatky tohoto světce.
Rozsáhlé tržiště se vším možným, zeleninové trhy se konají v pondělí, čtvrtek a sobotu blízko kostela sv. Dionýsia.

Kostel sv.Dionýsia Trajekt
Letiště


Přístav
Nám sv. Marka
Letiště Dionýsios Solomos

Laganas je označováno za největší a nejrušnější letovisko ostrova. Hlavní třída nabízí naprosto vše, co hledá turista na dovolené. Zdejší 9 km dlouhá pláž s mnoha hotely je považována za jednu z nejdelších v Řecku a nabízí mnoho možností vodních sportů. Pláž je zde opravdu krásná; dlouhá, písečná s pozvolným vstupem do průzračné vody. Laganas je trochu kuriozní letovisko, hlavní silnice zde například končí v moři a další kuriozitou jsou chráněné mořské želvy Carreta-carreta-symbol ostrova. Půjdete-li směrem na Kalamaki, uvidíte na pláži trojnožky, které upozorňují na želví hnízda.
Laganas je spojen autobusovou linkou s ostatními místy ostrova. Autobusové zastávky jsou do zhruba 250 metrů od hotelů, jízdné do Zakynthosu 1,40€. Linka tam jezdí od 7 do 20 hodin téměř každou hodinu. Dojedeme na autobusové nádraží na kopci a sejdeme dolů k přístavu. Tam jedna hlavní třída se dvěma rovnoběžnými ulicemi.
Marathonisi-ostrov zvaný také Želví
Hotel Astir BeachHotel Astir beach
Hotel Astir Beach-hlavní vchodHotel Astir Beach
50 m od pobřeží
7 km od města Zakynthos
5 km od hlavního přístavu
4 km od letiště
5 km od nemocnice
100 m od autobuslové zastávky
100 m od centra střediska
PlážPlážPlážKvětina v pískuBazénVýlet trajektem do Olympie.

Řecko-Pelopones-Olympia

24. září 2009 v 13:41 | Rea |  Řecko-Peloponés-Olympia

Výlet z ostrova Zakynthos do starověké Olympie

Starověká Olympia -PeloponesKyllini
Trajekt Ionian Star
Odjezd z hlavního města Zante z přístavu trajektem Ionian Star do přístavu Kyllini na Peloponésu. Vzdálenost od pevniny 17 km jsme pluli 75 minut. Viděli jsme ostrov Kefalonia a celý poloostrov Vassilikos.
Kyllini-přístav na Peloponésu. Začátkem 13. stol. se celá tato oblast dostala do rukou křižácké rodiny Villehardouinovců. Nad mořem zbudovali mocný hrad Clairmont(Chlemutsi).
Autobusem z Kyllini do Olympie.
Olympia
Olympijský stadion
Vstupní brána na stadion
Dějiště nejslavnějších starořeckých her, pořádaných každým čtvrtým rokem. Vznikly v r. 776 př.n.l. Na olympijském stadionu-jehož délka reprezentovala řeckou délkovou míru 1 stadion=192,27 m-závodili muži starší 18 let v běhu, v zápase, v pětiboji (běh na 1 stadion, skok daleký, hody diskem a oštěpem, zápas) a běhu ve zbroji.
Naposledy se hry konaly v r. 393 n.l., poté je zrušil východořímský císař Theodosios v rámci boje proti pohanským kultům. Olympijské hry byly obnoveny až r. 1896.
Archeologický areál v Olympii
pod pahorkem Kronos (Kronos-otec Dia)
Gymnasion a palaistra-zde se závodníci připravovali na závody
Ruiny dórských chrámů Héry a Dia
Chrám bohyně Héry
FilippeionChrám bohyně Héry -kolem r. 600 př.n.l. postaven ve stínu Kronova pahorku.
Pokladnice-v řadě vedle sebe
Filippeion-pozůstatky stavby, kterou dal postavit po bitvě u Chaironeie Filip Makedonský
Exedra Heroda Attika - zbytky fontány z r. 160
Olympijský stadion-zachovaná podoba pochází ze 4. stol př.n.l.
Chrám boha Dia-postavený v dórském slohu r. 472 př.n.l.Stavba byla dokončena kolem r. 460 př.n.l. a nacházel se v ní jeden ze sedmi divů starověkého světa, 13 m vysoká socha sedícího Dia, vytvořená athénským sochařem Feidiem. (Feidiás) Slavná Feidova socha v Diově chrámu, považovaná za jeden ze sedmi divů starověkého světa, se nedochovala. Po r. 393 ji dal císař Theodosios odvézt do Konstantinopole, a tam byla r. 475 zničena požárem. O její podobě si můžeme učinit alespoň přibližnou představu z mincí ze 2. stol po Kr.
Feidiova dílna - 3. čtvrtina 5. století př.n.l.
Na jejím místě později vyrostla křesťanská bazilika
Archeologické muzeum
Archeologické muzeum v Olympii
Největší zájem návštěvníku vzbuzují tyto exponáty:

HermesHermes-Praxitelova socha Herma, Chovajícího v náručí malého Dionýsa. Jedna z nejpůvabnějších zachovalých soch antického starověku. Byla nalezena při výzkumu Héřina chrámu a vznikla kolem r. 340 př.n.l. (340-330 př.n.l.)


Niké
Niké- Paióniova socha okřídlené bohyně vítězství (asi 425 př.n.l.)
Myltiadova přilbaMiltiadova přilba-přilba athénského vojevůdce Miltiada, vítěze v bitvě u Marathonu r. 490 př.n.l., kde Athéňané porazili perská vojska.


Feidiův hrnek
Feidiův hrnek- malá konvička s nápisem Patřím Feidiovi, nalezená v troskách Feidiovy dílny.
V muzeu také nainstalována sochařská výzdoba -reliéfy-z Diova chrámu. Na východním štítě se nacházely scény z jezdeckého závodu Pelopa s Oinomáem, na západním výjevy z boje Lapithů s Kentaury.
Západní štít Diova chrámu
Disk ze štítu Héřina chrámu