Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Řecko-Pelopones-Olympia

24. září 2009 v 13:41 | Rea |  Řecko-Peloponés-Olympia

Výlet z ostrova Zakynthos do starověké Olympie

Starověká Olympia -PeloponesKyllini
Trajekt Ionian Star
Odjezd z hlavního města Zante z přístavu trajektem Ionian Star do přístavu Kyllini na Peloponésu. Vzdálenost od pevniny 17 km jsme pluli 75 minut. Viděli jsme ostrov Kefalonia a celý poloostrov Vassilikos.
Kyllini-přístav na Peloponésu. Začátkem 13. stol. se celá tato oblast dostala do rukou křižácké rodiny Villehardouinovců. Nad mořem zbudovali mocný hrad Clairmont(Chlemutsi).
Autobusem z Kyllini do Olympie.
Olympia
Olympijský stadion
Vstupní brána na stadion
Dějiště nejslavnějších starořeckých her, pořádaných každým čtvrtým rokem. Vznikly v r. 776 př.n.l. Na olympijském stadionu-jehož délka reprezentovala řeckou délkovou míru 1 stadion=192,27 m-závodili muži starší 18 let v běhu, v zápase, v pětiboji (běh na 1 stadion, skok daleký, hody diskem a oštěpem, zápas) a běhu ve zbroji.
Naposledy se hry konaly v r. 393 n.l., poté je zrušil východořímský císař Theodosios v rámci boje proti pohanským kultům. Olympijské hry byly obnoveny až r. 1896.
Archeologický areál v Olympii
pod pahorkem Kronos (Kronos-otec Dia)
Gymnasion a palaistra-zde se závodníci připravovali na závody
Ruiny dórských chrámů Héry a Dia
Chrám bohyně Héry
FilippeionChrám bohyně Héry -kolem r. 600 př.n.l. postaven ve stínu Kronova pahorku.
Pokladnice-v řadě vedle sebe
Filippeion-pozůstatky stavby, kterou dal postavit po bitvě u Chaironeie Filip Makedonský
Exedra Heroda Attika - zbytky fontány z r. 160
Olympijský stadion-zachovaná podoba pochází ze 4. stol př.n.l.
Chrám boha Dia-postavený v dórském slohu r. 472 př.n.l.Stavba byla dokončena kolem r. 460 př.n.l. a nacházel se v ní jeden ze sedmi divů starověkého světa, 13 m vysoká socha sedícího Dia, vytvořená athénským sochařem Feidiem. (Feidiás) Slavná Feidova socha v Diově chrámu, považovaná za jeden ze sedmi divů starověkého světa, se nedochovala. Po r. 393 ji dal císař Theodosios odvézt do Konstantinopole, a tam byla r. 475 zničena požárem. O její podobě si můžeme učinit alespoň přibližnou představu z mincí ze 2. stol po Kr.
Feidiova dílna - 3. čtvrtina 5. století př.n.l.
Na jejím místě později vyrostla křesťanská bazilika
Archeologické muzeum
Archeologické muzeum v Olympii
Největší zájem návštěvníku vzbuzují tyto exponáty:

HermesHermes-Praxitelova socha Herma, Chovajícího v náručí malého Dionýsa. Jedna z nejpůvabnějších zachovalých soch antického starověku. Byla nalezena při výzkumu Héřina chrámu a vznikla kolem r. 340 př.n.l. (340-330 př.n.l.)


Niké
Niké- Paióniova socha okřídlené bohyně vítězství (asi 425 př.n.l.)
Myltiadova přilbaMiltiadova přilba-přilba athénského vojevůdce Miltiada, vítěze v bitvě u Marathonu r. 490 př.n.l., kde Athéňané porazili perská vojska.


Feidiův hrnek
Feidiův hrnek- malá konvička s nápisem Patřím Feidiovi, nalezená v troskách Feidiovy dílny.
V muzeu také nainstalována sochařská výzdoba -reliéfy-z Diova chrámu. Na východním štítě se nacházely scény z jezdeckého závodu Pelopa s Oinomáem, na západním výjevy z boje Lapithů s Kentaury.
Západní štít Diova chrámu
Disk ze štítu Héřina chrámu
 


Aktuální články

Reklama