Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Březen 2010

Francie 2003

29. března 2010 v 13:20 | Rea |  Francie
Místa, která jsme navštívili:
Chatoneuf


Saint Seine-10 km prameny Seine


Lierne

Saint Leger-sous Beuvray

Mont Beuvray-Bibracte
Archeologický areál a muzeum
V 1. a 2. století př. n.l. stálo na Mont Beuvray velké keltstské město. Bibracte bylo hlavním městem nejmocnějšího národa v Galii. Zde byl vyhlášen Vercingetorix hlavou galské koalice v r. 52. př.n.l. V Bibracte také Julius Caesar dokončoval psaní svých Zápisků o válce galské.


Autun 67 km jz. od Dijonu
Uchovaly se zbytky římského divadla.


Auxerre
Město při středním toku řeky Yonne. Vévodí mu gotická katedrála St.Etienne (sv. Štěpána) z 13. -16. stol. s románskou kryptou.
Most Pont P. Bert
Klášter Abbay St. Germain
Ve městě jsou též zajímavé staré budovy a hodinová věž.
Chablis
Lordonnois
Abbaye de Pontigny
Gyl Eveque
Vezelay-Bazilika Sainte Marie Madeleine de Vezelay


St. Jean de Losue, údolí Saony
Auxonne

pohoří Jura:
Salins les Bains
-středisko při západním okraji Jury, asi 40 km jižně od Bezanconu, v úzkém údolí říčky Furieuse. Těžba soli.
Saline Royale
-muzeum architekta Ludvíka XVI. Claude Nicholas Ledoux 1736-1806. Jeho profesní kariéra 1765-1789,solivary,ideální město.
St. Claude
Město ve střední části pohoří Jura, 30 km sz. od švýcarské Ženevy, v hluboké kotlině řeky Bienne. Známé výrobou dýmek a broušením diamantů a drahých kamenů.
Chapeau de Gendarme
-útvar, geologická zajímavost-silně zvrásněné vrstvy vápenců se zachovalým vrcholem vrásy v pohoří Jura. Východně od Septmoncelu na silnici St.Claude-Septmoncel.Mijoux
chata La Michaille
Col de la Faucille
Významné sedlo (1323)m) v hlavním hřbetu pohoří Jura., 20 km sz. od Ženevy. Východisko k vyhlídkovým vrcholům Mont Rond a Colomby de Gex.
Petit Mond Rond (1 533m)
Mont Rond
Prvořadý rozhledový bod (1510m) v jižní části pohoří Jura, 15 km východně od St. Claude. Je přístupný ze sedla Col de la Faucille sz. směrem (1 km) nebo lanovkou.
Panoramatický rozhled: jv. směrem Alpy s horským masivem Mont Blancu nad Ženevským jezerem; sv. a jz. hlavní hřbety pohoří Jura.
Ženevské jezero
Francii patří pouze střední část jižního břehu o ploše 234 km2 z celkové plochy jezera 520 km2.
Les Rousess-výroba sýrů

Švýcarsko-ŽenevaTransfer do St. Begnigne-Chamoronde.
Pont de Vaux
Dijon


For our friends B and R

Jeruzalém-Chrámová hora

22. března 2010 v 11:51 | Rea |  Izrael a palestinská území
Chrámová hora
(Haram aš-Šaríf) -místo, kde kdysi stály oba židovské chrámy.
Na Chrámové hoře se vystřídalo několik staveb:
1. Šalomounova- první chrám postaven 996-957 př.n.l.jako místo pro Archu úmluvy. Zničen 586 př.n.l.Babyloňany (král Nabukadnesar II.) Po dobytí se ztratila Archa úmluvy.
2. Nová po návratu Židů z babylonského zajetí 525-520 př.n.l.
3. Velká přestavba za Heroda Velikého-dokončena r. 64. Chrám zničen r. 70 za židovské války.
Po porážce Bar Kochbova povstání proti Římanům v letech 132-135 tu Římané postavili Jupiterův Chrám a Židům byl přístup na Chrámovou horu zakázán. Po dobytí Jeruzaléma Araby r. 638 se Chrámová hora stala náboženským centrem muslimů. V letech 687-691 vystavěn Skalní dóm.
Tento pahorek se Skalním dómem je třetí nejposvátnější místo muslimů (po Mekce a Medině).
Na Chrámovou horu vedou čtyři vchody na čtyřech světových stranách (Západní brána, Brána ráje na severu, Řetězová brána na východě a Jižní brána).
Přístup na Chrámovou horu je pro nemuslimy úzkou branou-Maghrebskou (Západní)- vpravo od Zdi nářků. Vstupné se platí do Skalního dómu, mešity Al-Aksá a Islámského muzea ve stánku pod schody.
Po první izraelsko-arabské válce v r.1948 zůstal Jeruzalém rozdělen. Staré město a Chrámová hora zůstaly pod jordánskou správou. Obě místa se po šestidenní válce v r. 1967 vrátila pod dohled Izraele, náboženské pravomoci dostala Nejvyšší muslimská rada za podmínky, že bude umožněn přístup nemuslimským návštěvníkům.

Skalní dóm
osmiboká stavba s mohutnou pozlacenou kupolí-průměr 26m. (Postavena 688-91 sultánem Abd el-Malikem). R. 1099 ji křižáci proměnili v chrám Páně (Templum Domini) a muslimové po svém vítězství zase v mešitu. Podobný osud měla také sousední stavba. V době křižácké vlády se o oba kostely staral nově zřízeny řád templářů. Uprostřed se nachází Posvátná skála-vrchol hory Mória, na níž se chystal Abraham obětovat svého syna Izáka. Podle islámské legendy se sem během jedné noci dostal z Mediny jejich prorok Muhammad a odtud se vznesl na svém koni Burakovi do nebe, aby zaujal místo po boku Alláha. Pod skálou je jeskyně, kde se podle islámu spojují duše zamřelých k modlitbě.Mešita El-Aksá
=Vzdálená
V jižní části Chrámového vrchu.
Nechal ji vystavět syn Abd el-Malika. Dodnes slouží k bohoslužebným účelům. . V roce 1951 zde zavraždili jordánského krále.Kruhová kašna Al-Kas z roku 709-severně od mešity
Řetězový chrám- 8. stol. Zmenšená podoba Skalního dómu. Vedle Skalního dómu.

Šalomounovy stáje-podzemní stáje křižáků v jv. části Chrámové hory, v blízkosti mešity Al-Aksá.Itálie-Benátská riviéra-Lido di Jesolo

22. března 2010 v 11:13 | Rea |  Itálie - Benátská riviéra
Lido di Jesolo
Letovisko na Benátské riviéře, vzdálené asi 45 km od Benátek.
Hotel Miami a Mini Miami


Španělsko-Costa Brava-Blanes

15. března 2010 v 13:14 | Rea |  Španělsko-Costa Brava
Katalánsko-nejrozvinutější oblast Španělska tvořící trojúhelník mezi Francií, Andorrou a Středozemním mořem. Má ve Španělsku určité výsadní potavení, k němuž patří i vlastní jazyk-katalánština. Jedna z nejhezčích částí katalánského pobřeží se táhne od francouzských hranic až k Barceloně.
Costa Brava-Divoké pobřeží
Letoviska na pobřeží jsou rozeseta mezi skalisky, spadajícími přímo do vody. Costa Brava začíná u francouzských hranic a končí u města Blanes. Zahrnuje i letoviska Tossa de Mar, Lloret de Mar.
Na Costu Brava navazuje Costa del Maresme (Mořské pobřeží)-letoviska Malgrat de Mar, Santa Suzanna, Pineda de Mar a Calella.
mapa-Costa Brava
Blanes
Blanes
Blanes
-nejhezčí místo na Costa Brava s atmosférou lázeňského města. Je nejjižnějším městem na pobřeží Costa Brava. Řeka Riu Tordera zde vytváří hranici mezi provinciemi Gerona a Barcelona.
Z centra jezdí vlak do Barcelony (58 km). Pobřežní promenáda v délce 4 km vede kolem písečné pláže.
Pamětihodnosti:
-historické centrum
-šestiboká gotická kašna
-kostel Panny Marie ze 14. stol.
-zbytky tvrze Castell de Sant Joan z 11. stol. se tyčí na návrší na severu města
-světoznámá botanická zahrada Mar y Murtra pod hradem, kterou r. 1920 založil Němec Karl Faust
Blanes-hotel Mar Ski
Blanes
Hotel Mar Ski-přímo u dlouhé pobřežní promenády
Tossa de Mar-bývalá pevnost z 12. stol.
Tossa de Mar


Gerona
ještě dnes je obehnána ze severní a východní strany hradbami. Prohlídku města začneme u kamenného mostu Pont de Pedra, přes řeku Onyar (ostatní lávky přes řeku jsou dřevěné). Do Gerony se jezdí hlavně kvůli Barri Vell (Stará čtvrť). Rozkládá se na pravém břehu řeky Onyar a vede stoupáním nahoru ke katedrále. Na náměstí Placa de l´Oli začíná působivá židovská čtvrť Call. Kdysi to bylo město ve městě. Zde žila od 9. stol. až do potupného výhnání r. 1492 početná židovská obec, která se podílela na obchodu a spoluurčovala společenský život města.
Gerona
Gerona-katedrála
Gerona
Katedrála, která se zvedá nad širokým schodištěm, se stavěla několik staletí. S katedrálou je obloukem spojen někdejší Biskupský palác, dnes muzeum. Nedalek katedrály, za městskou branou (14. stol) stojí kostel Sant Feliu. Zajímavé jslou též Arabské lázně. Budova byla postavena v r. 1194. stavba napodobovala strukturu arabských lázní, které byly tenkrát vyhledávané. Název Arabské Lázně se stal populární v 19. stol.

Tel Aviv-Jaffa

10. března 2010 v 10:17 | Rea |  Izrael a palestinská území
Tel Aviv - Jaffa
moderní hospodářské a kulturní centrum státu na pobřeží Středozemního moře. Původně předměstí Jaffy.Založen r. 1909.
Mrakodrap Migdal Shalom (132 m)- výhled
Tel Aviv je nejdůležitějším železničním uzlem Izraele. Na dvou malých nádražích hodně vzdálených od sebe končí jediné dvě železniční tratě. Jedna vede pobřežní nížinou do Haify a dál na sever pohodlným a rychlým vláčkem-cesta trvá déle než hodinu, druhá trať vede romantickou vyhlídkovou trasou do Jeruzaléma.
obchodní dům


Tel Aviv
Lod
asi 20 km od Tel Avivu mezinárodní Ben Gurionovo letiště.
Před jeho otevřením byl Lod (řec. Lydda), za římské éry Diopolis (Diovo město) znám je jako rodiště sv. Jiří Drakobijce, po němž je pojmenován románský kostel a klášter v Praze na Hradčanech a jehož jezdecká socha s drakem zdobí 3. hradní nádvoří.

Itálie

8. března 2010 v 12:39 | Rea |  Itálie
Vlajka
Itálie-mapaItálie-mapaItálie-mapa1

Itálie-Ligurská riviéra-Finale Ligure

8. března 2010 v 12:20 | Rea |  Itálie - Ligurská riviéra
Ligurie
s hlavním městem Janovem-jedna z 20 oblastí Itálie. Země se táhne v délce asi 275 km ve tvaru srpu podél Janovského zálivu nejsevernější částí Ligurského moře.

Z Ligurie pochází skladatel a houslový virtuos Niccolo Paganini (1782-1840), který se narodil v Janově.


Finale Ligure do Janova 65 km
Finale Ligure tvoří 3 obce:Finale Pia, Finale Marina a Finalborgo.
Finale Marina, v minulosti významné obchodní středisko, jsou dnes moderní, dobře vybavené přímořské lázně s písečnou pláží, s oblázky v moři a promenádou, lemovanou palmami v délce 3 km.

Na náměstí Piazza Vittorio Emanuele II. připomíná triumfální oblouk průjezd španělsko-habsburské následnice trůnu Margherity, která se tudy r. 1666 ubírala do Vídně ke sňatku s habsburským císařem Leopoldem I.
Barokní kostel San Giovanni Battista lemují domy a elegantní městské paláce z 16. až 18. stol.


Finale Pia vzniklo ve středověku kolem kostela Santa Maria di Pia s původní románsko-gotickou zvonicí ze 13.-14. století. Sousední opatství založili v 16. stol. benediktinští mniši, kteří sem ze své toskánské vlasti přivedli umělce vyrábějící keramiku.
Finalborgo je nejkrásnější z této oblasti. Leží 1,5 km od moře a tak zůstalo ušetřeno turistických staveb. Toto téměř neporušené městečko z 15. stol. znovu založil markrabě rodu Carreto poté, co bylo za válek mezi Janovem a jeho rodem zničena jedna starší obec. Finalborgo je proslulé pěstováním bazalky (typický pokrm-pasta con pesto-těstoviny s bazalkovou omáčkou). Do křivolakých uliček Finalborga se vchází branou Porta Testa.
-kostel San Biagio s gotickou zvonicí-symbolem městečka
-hrad Castel Gavone-zříceniny pevnosti z 15. století
-věž Torre dei Diamanti je obložena světlými hranoly na způsob diamantů-působí velmi fotogenicky.
-městské muzeum umístěné v křížové chodbě bývalého kláštera Santa Caterina

Hotel Astoria
na okraji města v části Final Pia
330m od moře k volné pláži
800m k privátní pláži Palm Beach dlouhá 800m-15 minut chůze

Trasa autobusu:Olomouc-Brno-Mikulov-Vídeň-Graz-Klagenfurt-Villach-Tarvisio-Udine-Padova-Brescia-Cremona-Piacenza-Alesandria-Savona riviera-Finale Ligure 1300km
Dálnice-Ceriale Nord (15 km od Finale Ligure)


Granada

1. března 2010 v 12:39 | Rea |  Španělsko-Andalusie
Alhambra
Granada- patří mezi unikáty světového významu. Leží na úpatí pohoří Sierra Nevada, 70 km od moře. Býval to opěrný bod a pevnost dynastie Naceri, posledního poraženého velkého maurského království v Andalusii. (R. 1492 křesťanská vojská dobyla Granadu.)
Universitní město, nemá středomořskou atmosféru. Vražedné vedro.
Granada-pohled z Albaicínu
Granada
Granada z Alhambry
Granada
Granada-královská kaple
Granada
Albaicín- stará slavná čtvrť s původními domy Maurů.Až do r. 1568 to byla obytná čtvrť Arabů. Naproti Alhambře.
Katedrála Santa Maria-nejvýznamnější renesanční kostel v Andalusii. Od r. 1523 pětilodní bazilika.
Královská pozdně gotická kaple-Cappila Real-poslední místo odpočinku katolických králů Ferdinanda Aragonskho a Isabely Kastilské,jejich dcery šílené Johany a jejího manžela Filipa Sličného.
Alhambra
Alhambra (z arabštiny červený hrad)- maurský sídelní palác Nasrovců. Má dnes řadu paláců, které vznikly v 9. století, kdy byla založena pevnost Acazaba.
Stavba pevnosti Alhambra zahájena již ve 13. století -svou charakteristickou podobu dostala ve 14. století. Největší palác- zimní maurská rezidence Alcazar-byl postaven ve 14. století. Zde najdeme proslulé klenoty maurské architektury.
Prohlídka:
-Myrtový dvůr (Patio de los Arrayanes)
-Královská recepční síň
-Lví dvůr- pojmenován podle stříkající fontány v centru s 12 kamennými lvy
-Sál velvyslanců, Sál dvou bratrů
-Věž paní
-stará oblast lázní
-Nový královský palác Karla V. ze r. 1527. Jedna z předních staveb evropské renesance.
Před palácem najdeme kruhové dvouposchoďoé vnitřní nádvoří, kde sídlí dvě muzea. Načervenalý kámen věže Torre de la Vila dal jméno celému komplexu. Pod věží je krásná zahrada Andraves.
-kouzelné zahrady Generalife (1319 dokončeny). Letní zahrady Alhambry obklopují letní palác, kde granadští králové odpočívali.
Myrtový dvůr
Zahrady Generalife
Lví dvůrAlhambra
Alhambra