Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-Chrámová hora

22. března 2010 v 11:51 | Rea |  Izrael a palestinská území
Chrámová hora
(Haram aš-Šaríf) -místo, kde kdysi stály oba židovské chrámy.
Na Chrámové hoře se vystřídalo několik staveb:
1. Šalomounova- první chrám postaven 996-957 př.n.l.jako místo pro Archu úmluvy. Zničen 586 př.n.l.Babyloňany (král Nabukadnesar II.) Po dobytí se ztratila Archa úmluvy.
2. Nová po návratu Židů z babylonského zajetí 525-520 př.n.l.
3. Velká přestavba za Heroda Velikého-dokončena r. 64. Chrám zničen r. 70 za židovské války.
Po porážce Bar Kochbova povstání proti Římanům v letech 132-135 tu Římané postavili Jupiterův Chrám a Židům byl přístup na Chrámovou horu zakázán. Po dobytí Jeruzaléma Araby r. 638 se Chrámová hora stala náboženským centrem muslimů. V letech 687-691 vystavěn Skalní dóm.
Tento pahorek se Skalním dómem je třetí nejposvátnější místo muslimů (po Mekce a Medině).
Na Chrámovou horu vedou čtyři vchody na čtyřech světových stranách (Západní brána, Brána ráje na severu, Řetězová brána na východě a Jižní brána).
Přístup na Chrámovou horu je pro nemuslimy úzkou branou-Maghrebskou (Západní)- vpravo od Zdi nářků. Vstupné se platí do Skalního dómu, mešity Al-Aksá a Islámského muzea ve stánku pod schody.
Po první izraelsko-arabské válce v r.1948 zůstal Jeruzalém rozdělen. Staré město a Chrámová hora zůstaly pod jordánskou správou. Obě místa se po šestidenní válce v r. 1967 vrátila pod dohled Izraele, náboženské pravomoci dostala Nejvyšší muslimská rada za podmínky, že bude umožněn přístup nemuslimským návštěvníkům.

Skalní dóm
osmiboká stavba s mohutnou pozlacenou kupolí-průměr 26m. (Postavena 688-91 sultánem Abd el-Malikem). R. 1099 ji křižáci proměnili v chrám Páně (Templum Domini) a muslimové po svém vítězství zase v mešitu. Podobný osud měla také sousední stavba. V době křižácké vlády se o oba kostely staral nově zřízeny řád templářů. Uprostřed se nachází Posvátná skála-vrchol hory Mória, na níž se chystal Abraham obětovat svého syna Izáka. Podle islámské legendy se sem během jedné noci dostal z Mediny jejich prorok Muhammad a odtud se vznesl na svém koni Burakovi do nebe, aby zaujal místo po boku Alláha. Pod skálou je jeskyně, kde se podle islámu spojují duše zamřelých k modlitbě.Mešita El-Aksá
=Vzdálená
V jižní části Chrámového vrchu.
Nechal ji vystavět syn Abd el-Malika. Dodnes slouží k bohoslužebným účelům. . V roce 1951 zde zavraždili jordánského krále.Kruhová kašna Al-Kas z roku 709-severně od mešity
Řetězový chrám- 8. stol. Zmenšená podoba Skalního dómu. Vedle Skalního dómu.

Šalomounovy stáje-podzemní stáje křižáků v jv. části Chrámové hory, v blízkosti mešity Al-Aksá.


 


Aktuální články

Reklama