Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-hora Sión

12. dubna 2010 v 11:57 | Rea |  Izrael a palestinská území
Hora Sión (jz)
přiléhá k hradbám Starého města.
Směrem od Siónské brány není nutno překonávat žádný výškový rozdíl. Na místním křesťanském hřbitově byl pohřben Oskar Schindler,který za 2. světové války zachránil životy víc než tisíci Židům. Pro Židy je nejvýznamnější památkou a poutním místem domnělý hrob krále Davida. Jeho původnost je sporná, David byl pravděpodobně pohřben pod pahorkem Ofel, který leží východně od Davidova města.
Františkánský klášter- v přízemí Davidův hrob, v 1. patře Coenaculum-domnělé místo poslední večeře Páně s 12 apoštoly. Skutečné místo není známé. Místnost byla v minulosti součástí křižáckého kostela, dnes se nachází nad ješivou, židovskou školou zaměřenou na studium tóry.
Nedaleko odtud je bazilika Spánku Panny Marie. Podle tradice stojí na místě, kde Panna Maria zemřela.Je to ústřední budova na hoře Sión. Stavbu si objednal císař Vilém II. v roce 1906.

Při sestupu z hory Sión kostel sv. Petra in Gallicantu-U kokrhání kohouta. podle tradice je místem, kde Petr 3x zapřel Ježíše. Věří se, že na tomto místě stál také dům nejvyššího kněze Kajfáše, do kterého byl Ježíš uveden po svém zatčení a kde prožil noc před procesem.Z balkonu kostela je překrásný výhled na Davidovo město, na arabskou vesnici Silwan a tři Jeruzalémská údolí.
Dostaneme se do údolí syna Hinómova-Gehenna-pro Židy symbolem pekla. Gehenna navazuje na Kidrónské údolí, které odděluje staré město od Olivetské hory.

zpět na Jeruzalém
 


Aktuální články

Reklama