Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-Kidrónské údolí

19. dubna 2010 v 12:51 | Rea |  Izrael a palestinská území
Kidrónské údolí
Východní zeď hradeb
Podle tradice má v Kidrónském údolí mezi Olivetskou horou a východní zdí Chrámového vrchu dojít k zmrtvýchvstání a poslednímu soudu. Tato severní část kidrónského údolí se nazývá Jehošafatovo údolí. Jehošafat=hebr.Bůh bude soudit. Místo soudného dne lidstva. Proto se zde dávají pohřbívat na jedné straně židé a na druhé muslimové.
Uprostřed východní zdi bývalého Chrámu je dvojitá Zlatá brána. Touto branou má podle přesvědčení židů přijít Mesiáš (řec. messias-odpovídá výrazu christos=pomazaný). Muslimové ji v 16. sto. zazdili, aby zabránili jeho příchodu a před ní založili hřbitov. Kolem vnější strany brány a východní zdi Starého města prochází ulice známá jako Ofelská promenáda.


Davidovo město
Davidovo město
Davidovo městoDavidovo městoDavidovo město-nejstarší část Jeruzaléma, existuje od 20. stol. př n.l.
Nacházelo se zde hlavní město Izraelitů, které tento král, sjednotitel izraelských kmenů, před více než 3000 lety získal od Jebusejců a pokračoval v jeho budování. Součástí archeologickégo parku, ležícího na území Davidova města jsou:
-zbytky kanaánské citadely
-pevnost postavená králem Davidem
-horní město, na kterém sídlili zámožní obyvatelé
-budovy zničené při babylonském dobytí r.586 př.n.l.
-Warrenova šachta- vyhloubena Jebusejci jako zdroj vody pro případ obléhání města.
-pramen Gichon (gichon=prýštící, stříkající).
-Chezekiášův tunel-postaven kolem r. 700 př.n.l. králem Chezekiášem. Vede od pramene Gichon k nádrži Šiolách kde se hromadí. Tunel byl postaven ve snaze zabránit nepřátelům, aby našli zásobárnu vody a poté od ní město odřízli. Je dlouhý 533m a lze jím projít. Voda v něm dosahuje 0,5-1m. V tunelu byl nalezen hebrejský nápis, jehož kopie je vystavena v Izraelském muzeu.
Do Davidova města se dostaneme Hnojnou bránou od Zdi nářků.

Na východním svahu údolí se rozkládá arabská vesnice Silwan.
Na jižním konci údolí řada starověkých hrobek.
Kidrónské údolí
Hrobky
Hrobky-Jehošafatova hrobka z 1. stol.
-Hrob Davidova syna Absolona se sloupem. Je přímo naproti Jehošafatově hrobce.
-Grotto sv. Jakuba (ukrýval se před Římany)
-Zachariášova hrobka z 1. stol. vytesaná ve skále. Zachariáš-otec Jana Křtitele.

zpět na Jeruzalém
 


Aktuální články

Reklama