Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-Olivetská hora

7. dubna 2010 v 11:26 | Rea |  Izrael a palestinská území
Olivetská hora
Vyvýšenina 809 m n.m na východě starého města vně městských hradeb-oddělena údolím Kidron. Její dominantou je nejstarší a největší židovský hřbitov, založený již v biblických dobách .Getsemanská jeskyně
Ze Starého města vyjdeme Štěpánskou branou, přetneme Kidrónské údolí a dojdeme do Getsemanské zahrady (hebr.gatsemanim=olivový lis) na úpatí Olivetské hory.
Procházka začíná v zahradě Getsemanské se starými olivovníky a vede vzhůru na Olivetskou horu.Getsemanská zahrada
-zde se Ježíš modlil před zatčením. Prastaré olivovníky prý vyrostly z pahýlů stromů vykácených Titem v 70. letech 1. století.
Getsemanská jeskyně (jeskyně Kristova zatčení).
kostel Hrobu P.MarieV jejím sousedství pravoslavný kostel Hrobu P.Marie . Někdy v polovině 1. stol. zde byla převezena P Marie. Současná stavba z 12. stol. patří řecké církvi.


kostel Marie z MagdalyChrám národů-kámen Chrám národů
(kostel Smrtelné Úzkosti Páně 1919-24) s malovaným portálem. Leží tu plochý kámen, na kterém se údajně Ježíš modlil před svým zatčením. Biblické výjevy, jimiž je vyzdoben, pocházejí z různých států.
Cestou uvidíme vpravo židovský hřbitov a výše ve svahu vlevo ruský pravoslavný kostel Marie z Magdaly (1888), nahoře poutní kostel Dominus flevit..(Pán zaplakal 1954-55).Postaven na základech kláštera z 5. stol.s mozaikovou podlahou zobrazující scénu, ve které Ježíš pláče nad budoucí zkázou Jeruzaléma. Krásný výhled na staré město.
Dominus Flevit
Dominus Flevit
Seven Arches
Pohled na Jeruzalém z Olivetské hory
Přes vrcholek hory před hotelem Seven Arches prochází promenáda, která nabízí překrásné výhledy na město.


Na Olivové hoře v obci Et-Tur kostel Paternoster-dala postavit matka císaře Konstantina, královna Helena na místě, kde Ježíš mluvil ke svým učedníkům. Časem se začalo tradovat, že zde Ježíš naučil své učedníky modlitbu Otčenáš. Kostel zničen r. 614 Peršany. R. 1106 mezi zříceninami kostela postavili křižáci modlitebnu. Jsou zde nástěnné desky s modlitbou Otčenáš ve více než 60 jazycích světa.
-kostel Nanebevstoupení- 45 m vysoká věž, mozaiková výzdoba.
-kaple Nanebevstoupení-nejvyšší stavba na Olivetské hoře-uzavřena
-mešita Nanebevstoupení Páně (patří muslimům od r. 1198,
Ježíše považují za jednoho z proroků. Na podlaze je údajný otisk Ježíšova chodidla).

Na východním svahu Olivové hory leží arabská obec el-Azarié, která je bibilickou Betanií-nyní předměstí Jeruzaléma 3-4 km od centra.
Na východ od Olivové hory Betfage- procesí s palmami na Květnou neděli z Betfage do Jeruzaléma.
Hrobky proroků-starověké hroby z 5. stol. př.n.l.
Židovských památek je v Jeruzalémě mnoho, jejich autentičnost je však sporná

Chrám sv. Štěpána
-řecký chrám v byzantském stylu dokončen r. 1968. Leží v blízkosti místa, kde byl ukamenován první křesťanský mučedník. V jeho blízkosti se nalézají zbytky římské silnice, která vedla od Zlaté brány do Kidrónského údolí.


zpět na Jeruzalém
 


Aktuální články

Reklama