Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-Via dolorosa

6. dubna 2010 v 11:12 | Rea |  Izrael a palestinská území
Via dolorosa
Křížová cesta (Via dolorosa-cesta utrpení)
označuje cestu, kudy se ubíral Ježíš po odsouzení Pilátem Pontským na Golgotu čili Kalvárii.
14 zastavení Křížové cesty (podle bible a tradice jsou to místa, kde se Ježíš zastavoval).
1. zastavení-Pilát Pontský odsuzuje Ježíše ke smrti na kříži.
Začíná v areálu bývalých tureckých kasáren, nyní muslimské chlapecké školy Omaria. V blízkosti stojí minaret připomínající římskou Antoniovu pevnost, ve které byl Ježíš odsouzen k smrti římským prokurátorem Pontiem Pilátem a korunován trnovou korunou, františkánský klášter a konvent Sionských sester. Každý pátek odtud vycházejí procesí, konaná františkánskými mnichy.
Via dolorosa
Via dolorosa
Odtud stoupáme na vrchol Golgoty. (Golgota=lebka, lat. calvaria)
2. zastavení- odsouzenému Ježíši dali na ramena kříž.Je zde františkánský klášter s kaplemi Odsouzení a Bičování.

Via dolorosaVia dolorosaOblouk Ecce homoVia dolorosaVia dolorosa-třetí zastaveníčtvrté zastavení

Jdeme pod obloukem Ecce homo (Ejhle člověk- Pilátova slova) postaveným r. 135 za císaře Hadriána, míjíme kostel Sionských sester.
3. zastav ení-Ježíš poprvé padá pod tíhou kříže. Na rohu ulice krále Šalomouna.Stojí zde arménský katolický kostelík a polská kaple
4. zastavení -Ježíš potkává svou matku (arménský katolický kostelík). Pak se ulice dvakrát stáčí k následujícímu zastavení.
5. zastavení-Šimon Kyrenejský pomáhá Ježíšovi nést kříž. (Františkánská kaple na rohu ulic El-Wad a Via dolorosa).
Via dolorosa
Via dolorosa
Via dolorosa-sedmé zastavení
sedmé zastavení
6. zastavení-Veronika utírá Ježíšovi obličej. Stojí zde řeckokatolický kostel
7. zastavení-Ježíš podruhé padá
8. zastavení-Ježíš utěšuje plačící ženy. Z tohoto místa je nutno se vrátit zpět na rozcestí ulic
9. zastavení Ježíš padá potřetí.
Via dolorosa
Chrám Božího hrobu
Před Chrámem Božího hrobu
Je označeno sloupem a vchodem do kláštera. Lze projít k chrámu Božího hrobu nebo musíme tento objekt obejít. Míjíme Alexandřin špitál a luteránský chrám Vykoupení. Z jeho věže nádherný výhled.
Zbývající zastavení 10.-14. uvnitř chrámu Božího hrobu.
Via dolorosa
Chrám Božího hrobu
Kámen pomazání
Rotunda v chrámu Božího hrobu
v Chrámu Božího hrobu
10. zastavení
-Ježíš oloupen o své šaty
11. zastavení-Ježíš přibit na kříž . Mozaika.
12. zastavení-Ježíš umírá na kříži . Řecký oltář nad skálou Kalvárie nad místem, kde stál kříž.
13. zastavení
-Ježíš je sejmut z kříže. Kámen pomazání.
14.zastavení- Ježíš položen do hrobu. V kapli.
sv.Anna
Štěpánská brána
Půjdeme-li od Antoniovy pevnosti opačným směrem než na Golgotu, dojdeme ke Štěpánské bráně(též Lví). Po levé straně chrám sv. Anny (1. pol. 12. stol.)-příklad křižácké architektury v Jeruzalémě. Podle tradice postaven na místě, kde se sv. Anna, matka Panny Marie, narodila.
zpět na Jeruzalém
 


Aktuální články

Reklama