Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Bet Guvrin-Maresha

15. listopadu 2010 v 14:03 | Rea |  Izrael a palestinská území
Bet Guvrin- Maresha
Národní park.
Zabírá přes 500 ha, na kterých se vyskytovala dvě starověká města. Biblické a hellenistické město Maresha a římsko-byzantské město Bet Guvrin s jejich mnoha jeskyněmi.
Početné jeskyně, z nichž některé jsou výsledkem eroze měkkého pískovce, jiné dílem Féničanů, kteří zde pravděpodobně získávali kámen pro stavbu aškelonského přístavu mezi 4. až 6. stol. Jeskyně byly později obývány mnichy a poustevníky.
"Polská jeskyně"-vodní cisterna ze 4. stol př.n.l. Později přeměněna na kolumbárium- kde hnízdili holubi. Během II. svět. války (1943) zde byli polští vojáci.
Kolumbárium-největší a nejkrásnější jeskyně s 2000 výklenky ve stěnách pro hnízdění holubů. (3. stol. př.n.l.)

Maresha-starověké město- existovalo do helénistického období. Stálo na vysokém kopci, jehož jméno převzalo (hebr.=hlava). Bylo zničeno r. 40 př.n.l. Mozaikové podlahy ze 4. stol. nalezené na vrcholu kopce Tel Maresha jsou důkazem blahobytu města. Nejkrásnější najdeme v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.
Severní komplex z pozdně hellenistického období do konce byzantského období-město Bet Guvrin. Svobodné město od r. 200, kdy získalo od římského císaře Septima Severa latinská práva. Odkrytý římský amfiteátr, pevnost a kostel.

Hellenistické období-3.-2. století př.n.l.
 


Aktuální články

Reklama