Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jericho

1. listopadu 2010 v 12:18 | Rea |  Izrael a palestinská území
Jericho


270 m pod hladinou oceánu
39 km sv. od Jeruzalema
Silnice z Jeruzaléma do Jericha prudce klesá horským terénem Judské pouště. Jericho je arabskou oázou s hojnými sladkovodní prameny, datlovými palmami a citrusovými stromy v Judské poušti.
Jericho je nejstarší město na světě. Město chráněné hradbami tu stálo již kolem r. 7800 př.n.l. (V r. 2010 slavilo 10 000 let.)
1900 př.n.l. se zde usadili Kanaánci, ve 13. stol př.n.l. sem přišli Izraelci.
Podle Bible r. 1200 př.n.l. dobyla město vojska vedená Jozuem s pomocí hlasu trub z beraních rohů, které pobořily městské hradby.
Za římského panství získal oázu Herodes Veliký, který zde vybudoval nádherný zimní palác , krásné zahrady rybníky, amfiteátr, hipodrom. Ve svém paláci zde také r. 4. př.n.l. zemřel.
Za židovského povstání (66-70) Římané město zničili.
V letech 8. stol. po obsazení Araby vybudoval chalífa Hišam z umajjovské dynastie výstavný palác, ukázku raně islámské palácové architektury, jako své zimní sídlo.
Za turecké nadvlády město upadlo.
V r. 1948 připadlo Jericho Jordánsku, dnes je důležitým palestinským městem. Rozkládá se na místě byzantského osídlení. Má příjemné stinné ulice.
Tři historické lokality jsou chráněny v rámci národních parků:


1. Tel Jericho (Tel-es Sultan) na místě biblického Jericha- ukrývá pozůstatky nejstaršího města na světě. V l. 1952-57 byla odkryta část opevnění z doby kolem 7000 let př.n.l. Celkem byly na pahorku odkryty pozůstatky 23 měst, budovaných vždy na zříceninách předchozích. Blízko byl vydatný Eliášův pramen.
Tel je umělý val navršených ruin z minulosti.
2. Hišamův palác sev. od města.U místa Chirbet Mafjer odkryli archeologové v l. 1937-48 trosky nádherného zimního paláce, založeného chalífou Hišamem Ibn Abd el-Malikem z
umajjovské dynastie, sídlící v Damašku. Byl vybudován v letech 724-743, ale již v r. 747 ho zničilo zemětřesení. Ve velké hale s bazény se zachovaly ještě části mozaik. Nejznámější je s motivem pomerančovníku a antilop.


3. synagoga ze 6. stol.ve městě
Sz. od Jericha se zvedá 348m vysoký příkrý kopec Džebel Karantal, považovaný za novozákonní Horu Pokušení. (Ježíš se zde 40 dní postil a byl pokoušen ďáblem). V letech 1895-1905 postavili mniši řecké pravoslavné církve klášter Karanta, přilepený ke skále.
Je zde vybudovaná nová lanovka a také nová herna, kde zkoušejí štěstí především Izraelci z Jeruzaléma.
Jericho bylo prvním místem obsazeného Západního břehu Jordánu, které Izrael 13. května 1994 vyklidil.
 


Aktuální články

Reklama