Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Kumrán

8. listopadu 2010 v 11:53 | Rea |  Izrael a palestinská území
Kumrán
(Qumran)-národní park 42km od Jeruzaléma
asi 12 km jižně od Jericha

Archeologické naleziště ležící na severozápadním okraji Mrtvého moře. Zříceniny osady židovské sekty Esejců zničené Římany r. 68. Byly odkryty cisterny, skladiště, atriové domy, lázně, věž,dvě hrnčířské dílny a písárna. Vedle zřícenin vyrostlo moderní turistické centrum.
Ve 2. stol.př.n.l. se v Kumránu usadila ortodoxní židovská sekta Esejců.Její členové žili asketickým životem a kritizovali bezbožné velekněze v jeruzalémském chrámu, kterým vytýkali, že se neřídí Božími přikázáními. Esejci žili v Kumránu dvě stě let, než je v roce 68 rozehnali nebo pobili Římané.
Před hrozícím nebezpečím se členové sekty rozhodli zachránit cennou knihovnu, která se skládala z ručně psaných papyrových svitků s náboženskými texty a s pravidly jejich chování. Drahocenné materiály zabalili do plátna, vložili do hliněných nádob a ukryli v jeskyních okolních skal.


Až v roce 1947 beduínští pastevci náhodně nalezli v místních jeskyních sedm prvních pergamenových rukopisných svitků. Další objevil tým francouzských archeologů v letech 1951-1956. Celkem se našlo osm až devět set svitků. Na svitcích je zachycena jedna z verzí Starého zákona, nejstarší biblické texty, knihy Izajášovy, knihy žalmů, kniha proroctví o válce synů světla (Esejci) proti synům tmy a také pravidla života sekty.
Proslulé rukopisy od Mrtvého moře jsou jednou z nejcennějších literárních památek z doby antiky. Jejích objev se stal v minulém století kulturní senzací.
Svitky umožňují detailní pohled do judaismu v období do pádu Druhého jeruzalémského chrámu (r. 70 ), t.j. do doby, která měla rozhodující vliv pro vznik křesťanství. Nejstarší svitky pocházejí ze 3. stol. př. n.l.,hlavní část vznikla koncem 1. stol. př.n.l. a počátkem 1. stol. n.l. do roku 68. Jsou o 1000 let starší než další biblické rukopisy.

Velká část svitků z Kumránu je uložena v jeruzalémském památníku Schránka knihy-Shrine of the book, který je součástí Izraelského muzea.

zpět naMrtvé moře
 


Aktuální články

Reklama