Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-židovská čtvrť

2. prosince 2010 v 10:16 | Rea |  Izrael a palestinská území
Židovská čtvrť (jv)

Do židovské čtvrti se vchází Siónskou a Hnojnou branou. Rozkládá se zhruba na jih od ul. Bab-as -Silsila a na východ od ulice Habad. Během období vlády Heroda Velikého to byla nejbohatší a nejvlivnější část města, své domy zde měly převážně aristokratické rodiny a sídlili tu i význační kněží. Společně tvořili jádro římského města Aelia Capitolina , jehož hlavní tepna- Cardo-začínala právě zde. Toto místo bylo nesčetněkrát srovnáno se zemí, v poslední době za války za nezávislost v r. 1948. V r. 1967, kdy ji Izrael získal zpět, byla rekonstruována. Vykopávky odhalily mnoho nálezů, z nichž některé pocházejí až z doby prvního Chrámu (1000-586 př. n.l.).


Hranicí mezi židovskou a arabskou částí starého Jeruzaléma je Zeď nářků (Západní zeď, hebr. Ha Kotel Ha Maaravi)-délka 8m, výška 18m. Je částí opěrné zdi chrámového komplexu postaveného Herodem v r. 20 př.n.l. Jedenáct spodních vrstev kamenných kvádrů jako jediný pozůstatek druhého chrámu postaveného Herodem Velikým -vše,co zbylo po zničení chrámu římskými vojáky během 1. židovské války v roce 70 n.l.. Muži a ženy k ní přicházejí odděleně, muži vlevo, ženy vpravo. V levém rohu u zdi stojí synagoga. Na sever od části, kde se Židé modlí, stojí Wilsonův oblouk (nyní uvnitř místnosti), který byl součástí velkého mostu spojujícího horní část města s chrámem.

náměstí Západní zdi
V prosinci 1947 Britové rozhodli, že se Židé nesmějí ke Zdi ani přibližovat. Příkaz trval-po kapitulaci židovského města v r. 1948-devatenáct let. Po skončení války v r. 1967 Západní zeď přešla pod správu Izraele a od té doby je veřejně přístupná. Celé náměstí Západní zdi je považováno za synagogu.

-Western Wall Tunnels
-podzemní chodby, tunely-prohlédneme část Západní zdi ukryté pod úrovní okolního terénu. Táhnou se až ke vzdálené Via dolorosa. Úzká Tajná chodba vede k Herodově zdi, která byla v dávných dobách součástí velké stavby. Z Velkého sálu se dostaneme k Největšímu kamenu vážícímu pětset sedmdesát tun. Je to největší základní kámen celého komplexu.
Warenova brána -v dávné minulosti byla jedním z hlavních vstupů do chrámu. Nejblíže zbořenému chrámu leží nevelký výklenek, místo známé jako "nejsvětější ze svatých".

-Centrum minulých věků-zajímavé muzeum židovských dějinNedaleko zdi, severojižním směrem, jižně od Davidovy ulice, se táhne odkrytá hlavní ulice římsko-byzantského Jeruzalema Cardo Maximus. Je hlavním vstupem do židovské čtvrti z muslimské a křesťanské části.
Cardo-ve formě krytého podchodu
-přepychové obchody a výstavní galerie. Ve studních lze spatřit vrstvy zdiva pocházejícího z doby prvního a druhého Chrámu. Souběžné řady sloupů, které kdysi lemovaly celou třídu a podpíraly dřevěnou střechu, která chránila před žhavým sluncem. V současné době je Cardo rozdělené na dvě ulice-Habad a Hajehudim.
Cardo
Spálený dům - připomínka dne, kdy Horní město (dnes židovská čtvrť) lehlo popelem.
Wohlovo archeologické muzeum - vykopávky leží tři až sedm metrů pod úrovní okolních ulic. Obsahuje zbytky několika židovských obydlí s luxusními osobními předměty a částí přepychových zařízení, mozaikové dlažby a skleněné nádobí.
Old Yishuv court Museum-městský život v Jeruzalémě 19. stol.
Herodian Quarter Museum se nachází několik metrů pod povrchem současného města v sídle podivuhodně zachráněném před zničením v r. 70. Poskytuje pohled na život Jeruzaléma před 2000 lety.

Náměstí Churva
Synagoga Churva
-zachovaný Vzpomínkový oblouk synagogy zničené v r. 1948 v době 1. izraelsko-arabské války zmizel v r.2006, kdy začala rekonstrukce synagogy. V roce 2010 už otevřena.
Synagoga-škola, jaké vznikly během vynanství v Babylóně, kdy Židé neměli chrám, kde by společně mohli uctívat Boha. V takových školách se shromažďují, modlí a světí sobotu dodnes.
Rambamova synagoga
Čtyři sefardské synagogy (sefardští židé-vyhnaní v 17. stol. ze Španělská). Komplex čtyř židovských svatostánků. Byl místem posledního odporu jeruzalémských obránců, kteří v roce 1948 bránili židovskou čtvrť před jordánskými vojáky.
Široká zeď - na východ od Carda a na sever od nám Churva část zbytků opevnění z doby krála Chezekiáše asi 701 př.n.l.
Izraelitská věž-věžní brána, pocházející z doby babylonského zajetí a zničení prvního chrámu (kolem r. 580 př.n.l.). Ul.Šon HaLachot.
Jeruzalémský archeologický park
se rozkládá v bezprostřední blízkosti Západní zdi a jižní zdi Chrámové hory.Archeologické nálezy převážně z období druhého chrámu.
Davidsonovo centrum-historická expozice s modely a virtuálními rekonstrukcemi.

zpět na Jeruzalém
 


Aktuální články

Reklama