Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Leden 2011

Východní Jeruzalém

31. ledna 2011 v 13:34 | Rea |  Izrael a palestinská území
Východní Jeruzalém
tvoří převážně arabské území. Začíná od Damašské brány směrem od Starého města.

Východní Jeruzalém
východní Jeruzalém
autobusové nádraží
Autobusové nádražíŠalomounovy doly (Sidkiášova jeskyně) Mezi Damašskou a Herodovou bránou nemůžeme minout tyto vzdušné červené jeskyně, táhnoucí se několik set metrů pod Staré město. Kámen v Herodově době sloužil na výstavbu druhého Chrámu.
Herodova brána na severní straně Sterého města přímo naproti rušné arabské části východního Jeruzaléma.
Damašská brána
Herodova brána do muslimské čtvrti Starého města
Rockefellerovo muzeum z r. 1927, u severního cípu hradeb Starého města, archeologické exponáty.
Zahradní hrob
- nedaleko Damašské brány po Nablus road a vpravo. Pro protestanty skutečná Golgota. Věřící anglikánského vyznání se domnívají, že jde o skutečný Kristův hrob.
katedrála sv. Jiří
Katedrála sv. Jiří- ještě dále po Nablus road-představuje malý kousek Anglie v srdci arabského Jeruzaléma. Pojmenována po patronovi Anglie, o kterém se věří, že byl umučen v Palestině na začátku 4. stol.
Americká kolonie-ještě dále. Založená misionáři na konci 19. století. Uprostřed se nalézá Hotel americké kolonie z r. 1860, postavený ve stylu tureckých pevností.
-od hradeb starého města moderní obchodní ulice Saladin St. ke královským hrobům z 1. stol. po Kr.
Východní Jeruzalém-nedaleko Herodovy brány
Východní Jeruzalém-nedaleko Herodovy brány
Východní Jeruzalém-nedaleko Herodovy brány
nedaleko Herodovy brány
oříšky
Hebrejská universita-hora Scopus-objekty univerzity ve východní části Jeruzaléma
Hora Scopus-severně od Starého města (skopein=pozorovat, prověřovat).
R. 70 římské legie v čele s Titemo odtud podnikly vpád do Jeruzaléma.
R. 1099 odtud dobyli město křižáci
R. 1917 útočili na město Britové.
R. 1948 ve válce za nezávislost toto místo využili Arabové pro své útoky proti Židům.
Na hoře nemocnice Hadasa, Hebrejská univerzita, německá nemocnice Augusta Viktoria, Institut Harryho Trumana a zajímavá budova mormonské univerzity.
zpět na Jeruzalém

Jeruzalém-muslimská čtvrť

24. ledna 2011 v 13:58 | Rea |  Izrael a palestinská území
Muslimská čtvrť (sv)
Vstupuje se do ní třemi branami: Damašskou Herodovou, Štěpánskou (Lví).
Damašská brána
Damašská brána
Staré město
Staré město
Staré město
Damašská brána
do Starého města
Centrální severní brána,kterou se dostaneme do muslimské čtvrti a na orientální trh. Odbočíme -li mírně doleva, dostaneme se na ulici Al-Wad, která nás dovede ke Zeď nářků. Cestou ji protíná Křížová cesta (Via dolorosa). Dáme-li se od Damašské brány mírně doprava, dostaneme se na ulici Souk chan as-Zeit. Ve východní části muslimské čtvrti v blízkosti Via dolorosa stojí kostel sv. Anny. (1. pol. 12. stol.) a Antoniova pevnost. Půjdeme-li od Antoniovy pevnosti opačným směrem než na Golgotu, dojdeme ke Štěpánské bráně (též Lví).
(Sv. Štěpán-první křesťanský mučedník zde byl ukamenován). Po levé straně kostel sv. Anny (1. pol. 12. stol.). Podle tradice postaven na místě, kde se sv. Anna, matka Panny Marie, narodila.
Nádrže Bethesda-archeologické vykopávky dvojice nádrží opatřených řadami sloupů. První nádrž z 8. stol.př.n.l., druhá ze 3. stol.př.n.l.V Ježíšově době místo vyhlášené svou léčivou vodou.
muslimská čtvrťsv.Anna
sv.Anna
sv.Anna
Bethesda


Štěpánská brána

Rakouský hospic Svaté rodiny-dnes hotel. Z jeho střechy netradiční výhled na Jeruzalém.

rakouský hospic
Tržiště v muslimské části Starého města -bazary-poskytují pohled na rušný životní styl zdejších arabských obyvatel. Od Damašské brány se můžeme vydat po jedné ze dvou hlavních ulic mířících k jihu: první je ulice El-Wad, druhá Souk Khan es Zeit. Třetí oblíbenou nákupní trasou je je ulice Souk sl Qattanin na jižním okraji ulice El-Wad. Na všech tržištích je zcela běžné smlouvání. Jo obecně běžné, že na závěr byste neměli dát více než tři čtvrtiny ceny.
koření
-místo, kde kdysi stál jeruzalemský chrám. Tento pahorek se Skalním dómem je třetí nejposvátnější místo muslimů (po Mekce a Medině).
Skalní dóm
osmiboká stavba s mohutnou pozlacenou kupolí-průměr 26m.
Mešita El-Aksá
=Vzdálená V jižní části Chrámového vrchu.
Severní část Chrámové hory obklopují mamlúcké budovy- islámská architektura. Stavby jsou charakteristické červeným a bílým kamenem.(Mamlúcké období 1250-1517).Typickým je palác Lady Tunshuqové z r. 1388, který nyní slouží jako sirotčinec.
mamlúcké budovy
mamlúcké budovy
mamlúcké budovy
mamlúcké budovy
Zeď nářků


Hranicí mezi židovskou a arabskou částí starého Jeruzaléma je Zeď nářků
zpět na Jeruzalém
Mamlúci (Mameluci)-osvobození egyptští otroci turecko-čerkeského původu. Ovládli Palestinu na dvě staletí a zanechali velmi pěknou architekturu.

Jeruzalém-křesťanská čvrť

20. ledna 2011 v 12:47 | Rea |  Izrael a palestinská území
Křesťanská čtvrť (sz)

křesťanská čtvrť
Do křesťanské a arménské čtvrti se dostaneme Jaffskou bránou. Tou se můžeme vydat rovně směrem k Davidově ulici, nejrušnější tepně křesťanské čtvrti s velkým tržištěm. Na jejím konci narazíme na křižovatku, z níž je možné pokračovat po jedné ze tří ulic směřujících nalevo:
Souk el Lahannin, Souk el Attarin a Souk el Khawadjat. Do křesťanské čtvrti se dostaneme také Novou bránou. Na území křesťanské čtvrti žije v současnosti přibližně 4 200 lidí-podstatná část patří k řecké pravoslavné církvi. Dominantním jazykem je ale arabština.
Nová brána-vybudovat ji nechal r. 1887 sultán Abdul Hamid. Jeho cílem bylo umožnit spojení mezi obyvateli na sz straně Jeruzaléma s lidmi ze Starého města. Sousední Tankredova věž je pojmenována podle křižáckého knížete.
Ústředním místem křesťanské čtvrti je chrám Božího hrobu.
Chrám Božího hrobu byl vybudován na místě kde byl Ježíš ukřižován, kde zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Končí zde posledních pět zastávek Křížové cesty. Je to jedno z nejsvětějších míst všech křesťanů. Patří šesti církvím.
Kámen pomazání-blok načervenalého vápence, jenž je považován za místo, kde bylo nabalzámováno Ježíšovo tělo před uložením do hrobu.
Skála Golgota-11. až 13. zastavení.
Rotunda s kaplí Božího hrobu -její kopule se klene nad Kristovým hrobem.
Podle evangelia sv. Jana se ukřižování odehrálo za městskými branami, za hradbami města, avšak současný chrám leží uvnitř. Ale: Po rozšíření hradeb Herodem Agrippou (v letech 41-44) se prostor pozdější baziliky octl uvnitř Starého města. Přesto anglikánská církev nepokládá hrob v chrámu za autentický a poutníci navštěvují Zahradní hrob ve východním Jeruzalémě.
luteránský kostel
Muristán
Muristán

Luteránský kostel Vykupitele- vyšlápněte schody na věž. Je z ní nádherný rozhled na celý Jeruzalém - nalézá se hned vedle chrámu Božího hrobu na Muristánském náměstí. Vysvětil jej císař Vilém II. r. 1898.
Muristánské náměstí-restaurace a kavárna Papa Andrea's na střeše domu kousek od Luteránského kostela ( je z něj dobře vidět ) - je z ní nádherný výhled na okolí a na poměry není moc drahá.
Kostel sv. Jana Křtitele (Muristánské náměstí) s výraznou nepřehlédnuteknou stříbrnou kupolí je nejstarší dodnes stojící církevní památkou v celém Jeruzalémě. Je přímým pokračovatelem špitálu založeného kolem roku 1050.Kostel si lze prohlédnout od kašny nacházející se ve středu Muristánského náměstí, jehož název je odvozen od arabského výrazu pro "nemocnici".


zpět na Jeruzalém

Další jeruzalémské čtvrti a pozoruhodnosti

17. ledna 2011 v 13:50 | Rea |  Izrael a palestinská území
Další jeruzalémské čtvrti a pozoruhodnosti
Mamilla
Mamilla
Mamilla
Mamilla
-Mamilla-čtvrť rozkládající se od Jaffské brány k náměstí Zahal spojuje starý a nový Jeruzalém. V r. 1948 byla Mamillou narýsována hranice, a na 19. let se tak stala územím nikoho. Nyní nové luxusní obytné domy nazývané Davidovo městečko a nový hotel Hilton.
Jemin MošeJemin Moše Jemin Moše-mlýn-Jemin Moše-první židovská čtvrť postavená v r. 1858 vně zdí tehdy již přelidněného a hygienicky nevyhovujícího Starého města. V tehdejší době se sem nikdo nechtěl stěhovat, nyní je to čtvrť umělců a řadí se k nejluxusnějším v Jeruzalémě. V její blízkosti stojí Montefioreho větrný mlýn na obilí, postavený na pomoc zásobování prvních zdejších obyvatel. Nikdy nebyl uveden do provozu.
-ulice Hamalekh David (Král David)-prochází jižně od centra nového města k železniční stanici. Ulice Hamalekh David vede do okouzlující čtvrti umělců Jemin Moše a k Herodovu rodinnému hrobu. V areálu travnatého parku kromě hrobky ještě kopie filadelfského zvonu Svobody, moderní Lví fontána a těsně pod ní Filmotéka.
venkovní scéna Sultánova lázeň
Lví fontána
Jemin Moše
-Sultánova lázeň-kulturní areál pod širým nebem
Zajímavé budovy:
-Hebrew Union College
Hotel Král David a YMCA
Hotel Král David
Hotel Král David
-hotel Král David, z terasy krásný pohled na staré město
Navržen r. 1930. Přímo naproti YMCA. Nejprestižnější hotel v Jeruzalémě. Během britského mandátu zde sídlilo britské vojenské velitelství. V r. 1946 vyhodila podzemní židovská organizace Igrun jednu jeho část do povětří.
Útok měl znemožnit britskému velení, aby zde fungovalo.
-Rodinná hrobka krále Heroda v blízkosti hotelu krále Davida. Pochází z 1. stol. Byla objevena r. 1892. Neexistují důkazy, že je to opravdu zmiňovaná rodinná hrobka.
YMCA
St.Andrew
-YMCA
-stavba dokončena r. 1933. Ze 46 m vysoké věže je překrásný výhled na Jeruzalém.
-Skotský kostel St.Andrew
-Rehavia a Talbiyeh-čtvrti postavené na počátku 20. stol. Patří k nejmodernějším částem města. V Talbiyeh se u některých domů setkáváme s příklady jedinečné architektury -dům Beit Jalad (č.17 v ulici Alkalay), který má připomínat pohádky Tisíce a jedné noci.
-Talpiot-překrásný pohled na Jeruzalém z Haasovy promenády

zpět na Jeruzalém

Jeruzalém-arménská čtvrť

6. ledna 2011 v 12:56 | Rea |  Izrael a palestinská území
Jeruzalém-arménská čtvrť (jz)

Citadela s Davidovou věží
muzejní komplex se zahradami
Přístup Jaffskou bránou (1583-93). Leží na hranici mezi křesťanskou a arménskou čtvrtí. Vedle brány jižně stojí Citadela s Davidovou věží a muzejním komplexem se zahradami, která stojí na místě původního Herodova paláce z 1. stol př.n.l. . (24 př n.l.) Ten byl vypálen židovskými vzbouřenci v r. 66. Současná pevnost pochází z r. 1310 z období vlády sultána Malika an-Nasira, a vnější brána, kamenný most a západní balkon byly přistavěny Sulejmanom Velikým v l. 1531-38. Minaret je z r. 1655.
Citdela
zahrady
z hradeb
Pevnost a muzeum v Davidově věži
Jednotlivé expozice jsou rozmístěny ve strážních místnostech a pokrývají celých pět tisíc let jeruzalémských dějin. Procházka po pevnostních hradbách s nádhernými výhledy na Staré město i nové čtvrtě.
muzeum
muzeum
muzeum


Naproti je Davidova ulice-hlavní průchod do Starého města. Tady začínají v úzkých, stěsnaných, matně osvětlených uličkách tradiční trhy. Na konci Davidovy ulice se zvedá Chrámová hora.

Arménské obyvatelstvo tvoří součást jeruzalémského osídlení již od 1. století, kdy římský císař Titus do Svaté země přilákal řadu arménských obyvatel různých profesí. Arméni přijali jako první národ na světě křesťanství (r. 301).
Dalším vstupem do Arménské čtvrti je Siónská brána.
Siónská brána
Chrám sv. Jakuba
Katedrála sv. Jakuba
z 12.stol. (apoštol Jakub asi zde popraven r. 44 králem Herodem Agrippou a je zde pohřben). Hlavní vstup z ulice Arménského patriachátu, nedaleko Jaffské brány.

Místo zvané Annášův dům (ve skut. Annáš bydlel u svého zetě Kaifáše na vrchu Sión)-kaple
14.stol.
Dalším rušným průchodem do Arménské čtvrti je Siónská brána. Dodnes si zachovala svůj původní tvar písmene L. Na průčelí brány početné otvory po kulkách vystřelených během první izraelsko-arabské války v roce 1948.

zpět na Jeruzalém