Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-arménská čtvrť

6. ledna 2011 v 12:56 | Rea |  Izrael a palestinská území
Jeruzalém-arménská čtvrť (jz)

Citadela s Davidovou věží
muzejní komplex se zahradami
Přístup Jaffskou bránou (1583-93). Leží na hranici mezi křesťanskou a arménskou čtvrtí. Vedle brány jižně stojí Citadela s Davidovou věží a muzejním komplexem se zahradami, která stojí na místě původního Herodova paláce z 1. stol př.n.l. . (24 př n.l.) Ten byl vypálen židovskými vzbouřenci v r. 66. Současná pevnost pochází z r. 1310 z období vlády sultána Malika an-Nasira, a vnější brána, kamenný most a západní balkon byly přistavěny Sulejmanom Velikým v l. 1531-38. Minaret je z r. 1655.
Citdela
zahrady
z hradeb
Pevnost a muzeum v Davidově věži
Jednotlivé expozice jsou rozmístěny ve strážních místnostech a pokrývají celých pět tisíc let jeruzalémských dějin. Procházka po pevnostních hradbách s nádhernými výhledy na Staré město i nové čtvrtě.
muzeum
muzeum
muzeum


Naproti je Davidova ulice-hlavní průchod do Starého města. Tady začínají v úzkých, stěsnaných, matně osvětlených uličkách tradiční trhy. Na konci Davidovy ulice se zvedá Chrámová hora.

Arménské obyvatelstvo tvoří součást jeruzalémského osídlení již od 1. století, kdy římský císař Titus do Svaté země přilákal řadu arménských obyvatel různých profesí. Arméni přijali jako první národ na světě křesťanství (r. 301).
Dalším vstupem do Arménské čtvrti je Siónská brána.
Siónská brána
Chrám sv. Jakuba
Katedrála sv. Jakuba
z 12.stol. (apoštol Jakub asi zde popraven r. 44 králem Herodem Agrippou a je zde pohřben). Hlavní vstup z ulice Arménského patriachátu, nedaleko Jaffské brány.

Místo zvané Annášův dům (ve skut. Annáš bydlel u svého zetě Kaifáše na vrchu Sión)-kaple
14.stol.
Dalším rušným průchodem do Arménské čtvrti je Siónská brána. Dodnes si zachovala svůj původní tvar písmene L. Na průčelí brány početné otvory po kulkách vystřelených během první izraelsko-arabské války v roce 1948.

zpět na Jeruzalém
 


Aktuální články

Reklama