Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Jeruzalém-křesťanská čvrť

20. ledna 2011 v 12:47 | Rea |  Izrael a palestinská území
Křesťanská čtvrť (sz)

křesťanská čtvrť
Do křesťanské a arménské čtvrti se dostaneme Jaffskou bránou. Tou se můžeme vydat rovně směrem k Davidově ulici, nejrušnější tepně křesťanské čtvrti s velkým tržištěm. Na jejím konci narazíme na křižovatku, z níž je možné pokračovat po jedné ze tří ulic směřujících nalevo:
Souk el Lahannin, Souk el Attarin a Souk el Khawadjat. Do křesťanské čtvrti se dostaneme také Novou bránou. Na území křesťanské čtvrti žije v současnosti přibližně 4 200 lidí-podstatná část patří k řecké pravoslavné církvi. Dominantním jazykem je ale arabština.
Nová brána-vybudovat ji nechal r. 1887 sultán Abdul Hamid. Jeho cílem bylo umožnit spojení mezi obyvateli na sz straně Jeruzaléma s lidmi ze Starého města. Sousední Tankredova věž je pojmenována podle křižáckého knížete.
Ústředním místem křesťanské čtvrti je chrám Božího hrobu.
Chrám Božího hrobu byl vybudován na místě kde byl Ježíš ukřižován, kde zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Končí zde posledních pět zastávek Křížové cesty. Je to jedno z nejsvětějších míst všech křesťanů. Patří šesti církvím.
Kámen pomazání-blok načervenalého vápence, jenž je považován za místo, kde bylo nabalzámováno Ježíšovo tělo před uložením do hrobu.
Skála Golgota-11. až 13. zastavení.
Rotunda s kaplí Božího hrobu -její kopule se klene nad Kristovým hrobem.
Podle evangelia sv. Jana se ukřižování odehrálo za městskými branami, za hradbami města, avšak současný chrám leží uvnitř. Ale: Po rozšíření hradeb Herodem Agrippou (v letech 41-44) se prostor pozdější baziliky octl uvnitř Starého města. Přesto anglikánská církev nepokládá hrob v chrámu za autentický a poutníci navštěvují Zahradní hrob ve východním Jeruzalémě.
luteránský kostel
Muristán
Muristán

Luteránský kostel Vykupitele- vyšlápněte schody na věž. Je z ní nádherný rozhled na celý Jeruzalém - nalézá se hned vedle chrámu Božího hrobu na Muristánském náměstí. Vysvětil jej císař Vilém II. r. 1898.
Muristánské náměstí-restaurace a kavárna Papa Andrea's na střeše domu kousek od Luteránského kostela ( je z něj dobře vidět ) - je z ní nádherný výhled na okolí a na poměry není moc drahá.
Kostel sv. Jana Křtitele (Muristánské náměstí) s výraznou nepřehlédnuteknou stříbrnou kupolí je nejstarší dodnes stojící církevní památkou v celém Jeruzalémě. Je přímým pokračovatelem špitálu založeného kolem roku 1050.Kostel si lze prohlédnout od kašny nacházející se ve středu Muristánského náměstí, jehož název je odvozen od arabského výrazu pro "nemocnici".


zpět na Jeruzalém
 


Aktuální články

Reklama