Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Květen 2011

Toskánsko-Lucca

30. května 2011 v 12:25 | Rea |  Itálie - Toskánsko


Lucca

Rodné město operního skladatele Giacoma Pucciniho (1858-1924) s největšími, zcela dochovanými městskými hradbami v Evropě. Staré město s krásnými románskými kostely a elegantními patricijskými domy. V předřímské době zde stálo sídliště uprostřed mokřin a močálů-etruské slovo luc znamená bažina. Do historického centra lze projít pouze jednou ze sedmi bran městského opevnění.
Historické jádro obepínají mohutné cihlové hradby z 16. století a díky tomu, že nebyly nikdy výrazněji poškozeny, tak se dochovaly v téměř v původním stavu. Jsou přes 4 kilometry dlouhé a 12 metrů vysoké. Štěrkovou cestu vedoucí po hradbách stíní kaštany a borovice. Lze se po ní příjemně procházet a vychutnávat si výhled do palácových zahrad a na Apuánské Alpy.
Pamětihodnosti:

Giacomo PucciniSan Michele in ForoLucca-Dóm San MartinoLucca
Na náměstí Piazza Anfiteatro, zvané také Piazza del Mercato, se starověkými oblouky vsazenými do zdí domů, stával v dávné minulosti římský amfiteátr. Jeho ovál posloužil jako základ středověkých domů.
Via Fillungo se táhne napříč historickým centrem. Patří k nejelegantnějším ulicím v Itálii a nachází se na ní mnoho starověkých paláců, které patřily významným a bohatým šlechtickým rodinám. Narazíte zde i na věž s orlojem - Torre delle Ore z 15. století, na kterou vede 208 schodů a je z ní pěkný výhled do okolí.

Lucca-palác Guinigi

Poblíž naleznete palác Guinigi, který byl vybudován ve 14. století pro jednu z nejvlivnějších místních rodin. Zajímavou součástí paláce je 44 metrů vysoká opevněná věž Torre Guinigi, která je celá prorostlá dubem, který zde zakořenil.
Kostel San Christoforo -zde se scházel cech tkalců a soukeníků, upomínkou je železná tyč vedle portálu, udávající míru luckým tkalcům.
Dóm San Martino, nacházející se na stejnojmenném náměstí, byl založen v 6. století Sv. Fredianem. Stavba pokračovala až do 13. století a následně prošla celou řadou přestaveb. Dochovala se románská fasáda dómu a nádherné reliéfy nad dveřmi jsou dílem Nicoly Pisana. Uvnitř si zaslouží pozornost krásně zpracovaný mramorový sarkofág v sakristii z 15. století, ale největším klenotem dómu je Volto Santo - "Svatá tvář", krucifix z tmavého libanonského cedru. Nachází se ve vlastní malé svatyni. Na něj prý svatý Nikodém, jako přímý svědek ukřižování, vyřezal skutečnou podobu Krista. Tato vzácná relikvie po staletí přitahuje věřící k návštěvě.

Piazza San Michele-centrum Luccy
San Michele in Foro-chrám z 12.-14.stol. Významným dílem je skoro 4 m vysoký, malovaný Vítězný kříž luccaského mistra ze 13. stol. Fasádu kostela Chiesa di San Michele in Foro na náměstí Piazza San Michele zdobí čtyři arkádové galerie v pisánském románském slohu a sahají ještě výš než na dómu. Věž kostela je nejvyšším bodem, na který můžete v Lucce vystoupat.
Casa Natale di Giacomo Puccini-rodný Pucciniho dům
Pinocchio

Collodi -17 km severovýchodně od Luccy
V Collodi najdete Pinocchiův pohádkový svět. Zábavní park. Carlo Collodi (Carlo Lorenzini), tvůrce slavné dřevěné loutky s dlouhým nosem, strávil v Collodi velkou část svého mládí.


zpět na Toskánsko

Španělsko

30. května 2011 v 12:15 | Rea |  Španělsko

Španělsko


Toskánsko-Pisa

30. května 2011 v 12:11 | Rea |  Itálie - Toskánsko

Pisa

Pisa, hlavní město stejnojmenné toskánské provincie, leží na březích řeky Arno, asi 10 km východně od jejího ústí do Tyrhénského moře. Na jihu Pisu ohraničují kopce Livornesi a na severu jižní svahy Apuánských Alp a jezero Massaciuccoli.
Někdejší námořní velmoc, největší rozkvět umění ve 12. a 13. století. Stavitelská a sochařská škola Nicoly Pisana , později vedená jeho synem Giovannim. Významné univerzitní město, vyučoval zde matematiku i pisánský rodák Galileo Galilei (1564-1642). K univerzitě patří i nejstarší botanická zahrada na světě, založená v roce 1543.
Pisa-Campo dei Miracoli
Zelené náměstí Campo dei Miracoli (Náměstí zázraků) s nejkrásnějším souborem románské a gotické architektury v Itálii. Symbolické vyjádření zrození, života a smrti s impozantním baptisteriem, dómem a hřbitovem. A ještě s šikmou věží.
Pamětihodnosti:
Baptisterium

Dóm Santa Maria Assunta
Šikmá věž

Battistero-stavba okrouhlého kostela započatá r. 1153, dokončená ve 14. stol. Šestiboká mramorová kazatelna z r. 1260 od Nikoly Pisana je mistrovským dílem románského sochařství.
Camposanto-zastřešený hřbitov z r. 1278 ve tvaru křížové chodby, v jehož svaté hlíně z Golgoty odpočívá pisánská šlechta.
Dóm Santa Maria Assunta
Z bílého carrarského mramoru. Počátek stavby r. 1064 po vítězství nad Araby u Palerma. Působivá mozaika "Vznešenost Kristova"z roku 1302.
Šikmá věž (Torre pendente)
Zvonice dómu, jejíž stavba začala r. 1173. Práce musely být na 100 let zastaveny, jelikož se podloží stavby začalo propadat. Naklánět se začala ještě dříve, než se v roce 1274 dokončilo třetí podlaží. I přes nepevné písečné podloží byla ale v roce 1350 dokončena. Náklon věži využil v 16. stol. Galileo Galilei k pokusům se zemskou tíží. V současné době se odklání od svislé osy o 5 m. 1989-2001 proběhly nákladné ochranné práce a věž by měla býct na dalších 300 let uchráněna zřícení. 55 m vysoká,293 schodů.


zpět na Toskánsko

Itálie-Toskánsko

19. května 2011 v 12:07 | Rea |  Itálie - Toskánsko

Toskánsko

Toskánsko-mapa
Toskánsko-mapa
Zelená krajina olivových hájů, vinohradů, cypřišových alejí a selských dvorů.

Na území Toskánska založili svá první města již kolem r. 700 př.n.l. Etruskové. Odkud tento národ přišel nelze s jistotou říci. Jejich jazyk se nepodařilo rozluštit. Úpadek etruských městských států začíná dobytím Římany v r. 396 př.n.l.
Památek po Římanech tu zůstalo jen málo. O to více tu stojí románských a gotických architektonických děl.
Toskánsko je však kolébkou renesance, jejíž původ najdeme ve Florencii, kde ve 14.-16. stol. žila a působila řada světově proslulých umělců.
Toskánsko-vlajka
Pahorky Chianti
Oblast Chianti se táhne od Florencie k Sieně a je rozdělena na Chianti Fiorentino a Chianti Senese. Region se proslavil nádhernou krajinou a pěstováním vinné révy, které se zde velmi daří. Zdejší vinice jsou rozděleny do šesti oblastí a produkují kvalitní vína, z nichž nejznámější je Chianti Classico
Pohled ze San Gimignana na krajinu Chianti
Navštívená místa:
ostrov Elba-Portoferraio, Porto Azzuro, Capoliveri. Trajektem z přístavu Piombino do Portoferraia na Elbě.
Ubytování v Montecatini Terme.

Piombino-přístavPiombino-trajekt na Elbu