Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Toskánsko-Pisa

30. května 2011 v 12:11 | Rea |  Itálie - Toskánsko

Pisa

Pisa, hlavní město stejnojmenné toskánské provincie, leží na březích řeky Arno, asi 10 km východně od jejího ústí do Tyrhénského moře. Na jihu Pisu ohraničují kopce Livornesi a na severu jižní svahy Apuánských Alp a jezero Massaciuccoli.
Někdejší námořní velmoc, největší rozkvět umění ve 12. a 13. století. Stavitelská a sochařská škola Nicoly Pisana , později vedená jeho synem Giovannim. Významné univerzitní město, vyučoval zde matematiku i pisánský rodák Galileo Galilei (1564-1642). K univerzitě patří i nejstarší botanická zahrada na světě, založená v roce 1543.
Pisa-Campo dei Miracoli
Zelené náměstí Campo dei Miracoli (Náměstí zázraků) s nejkrásnějším souborem románské a gotické architektury v Itálii. Symbolické vyjádření zrození, života a smrti s impozantním baptisteriem, dómem a hřbitovem. A ještě s šikmou věží.
Pamětihodnosti:
Baptisterium

Dóm Santa Maria Assunta
Šikmá věž

Battistero-stavba okrouhlého kostela započatá r. 1153, dokončená ve 14. stol. Šestiboká mramorová kazatelna z r. 1260 od Nikoly Pisana je mistrovským dílem románského sochařství.
Camposanto-zastřešený hřbitov z r. 1278 ve tvaru křížové chodby, v jehož svaté hlíně z Golgoty odpočívá pisánská šlechta.
Dóm Santa Maria Assunta
Z bílého carrarského mramoru. Počátek stavby r. 1064 po vítězství nad Araby u Palerma. Působivá mozaika "Vznešenost Kristova"z roku 1302.
Šikmá věž (Torre pendente)
Zvonice dómu, jejíž stavba začala r. 1173. Práce musely být na 100 let zastaveny, jelikož se podloží stavby začalo propadat. Naklánět se začala ještě dříve, než se v roce 1274 dokončilo třetí podlaží. I přes nepevné písečné podloží byla ale v roce 1350 dokončena. Náklon věži využil v 16. stol. Galileo Galilei k pokusům se zemskou tíží. V současné době se odklání od svislé osy o 5 m. 1989-2001 proběhly nákladné ochranné práce a věž by měla býct na dalších 300 let uchráněna zřícení. 55 m vysoká,293 schodů.


zpět na Toskánsko
 


Aktuální články

Reklama