Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Listopad 2011

Procházka Prahou č. 2: Židovským městem Na František

7. listopadu 2011 v 11:22 | Rea |  Česko
Praha-červenec 2011
Procházka č. 2: Židovským městem na František.
Ze Staroměstského náměstí jdeme Kaprovou ulicí na náměstí Jana Palacha k Rudolfinu a k Umělecko-průmyslovému muzeu. Za ním ulicí 17. listopadu, Břehovou a U starého hřbitova se dostaneme na Starý židovský hřbitov, z něhož je přístup do Pinkasovy synagogy, výtvarně i historicky pozoruhodné stavby. Po prohlídce hřbitova zajdeme i do Klausové synagogy, pak ulicí U starého hřbitova do Staronové synagogy v Červené ulici, nejcennější památky bývalého židovského města, a do Vysoké neboli Radniční synagogy. Dále pokračujeme Maislovou ulicí, kde je Židovská radnice a Maislova synagoga, projdeme Jáchymovou a Salvátorskou ulicí a od kostela sv. Salvátora ul Dušní. Zastavíme se v kostele sv. Ducha a ve Španělské synagoze, v jejímž okolí byla nejstarší osada Židů, a projdeme do staré čtvrti Na Františku. V Anežské ulici si prohlédneme areál bývalého kláštera Anežky České a na Haštalském náměstí kostel sv. Haštala. Odtud Rybnou ulicí do Dlouhé a Revoluční.

Kaprová ulice-vznikla na místě jedné z nejstarších pražských komunikací, vedoucí od staroměstského tržiště k hlavnímu vltavskému brodu.
V domě č.10 žil v letech 1921-1939 hudební skladatel Jaroslav Ježek.
Náměstí Jana Palacha
Rudolfinum-novorenesanční stavba architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze postavená jako koncertní síň a obrazárna. Pojmenovaná po korunním princi Rudolfovi.
Pomník Josefa Mánesa
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy-1929
Vysoká škola umělecko-průmyslová-novorenesanční stavba z r. 1884 s bystou arch. Jana Kotěry

Ulice 17. listopadu
Umělecko-průmyslové muzeum-novorenesanční budova postavená před rokem 1900. Na průčelí symbolické reliéfy řemesel.

U starého hřbitova
Starý židovský hřbitov-pochází z 1. poloviny 15. století. Nejstarší známý náhrobní kámen je z roku 1439. Na některých místech lze zjistit až dvanáct hřbitovních vrstev nad sebou. Na dnešním hřbitově nevidíme hroby s náhrobky, jak bývá zvykem, ale většina náhrobků je bez hrobů. Naposled se zde pohřbívalo v r. 1787. Náhrobek Marka Mordechaje Maisla (1528-1601, starosta Židovského Města pražského) patří mezi nejznámější spolu s náhrobkem Jehudy Lőwa ben Bezalela, který je znám jako rabbi Lőw. S jeho jménem je spjata legenda o Golemovi.
Pinkasova synagoga-je přístupná pouze ze hřbitova. Místo na kterém stojí patřilo ve 14. století jistému Pinkasovi.
Klausová synagoga-barokní budova z konce 17. stol.,ve které je instalována expozice židovského muzea.

Červená ulice
Staronová synagoga-nejstarší synagoga v Evropě postavena kolem r. 1270.
Vysoká neboli Radniční synagoga

Maislova ulice
Židovská radnice s hodinami s hebrejským ciferníkem.Jdou obráceně.
Maislova synagoga-původní stavba ze 16. stol., v 19. stol přestavěna v novogotickém stylu.

Salvátorská ulice
Kostel sv. Salvátora
Franz Kafka
Netradiční jezdecká socha z bronzu, vysoká 3,75m. Autor Jaroslav Róna se nechal inspirovat Kafkovou povídkou. Spolutvůrcem architektonického řešení umístění sochy byl David Vávra. Socha byla odhalena v r. 2003.

Dušní ulice
Španělská synagoga-v r.1836 se stala synagogou reformovanou a byly v ní instalovány varhany. Prvním varhaníkem byl František Škroup, skladatel písně "Kde domov můj". působil zde do r. 1845.
Kostel sv.Ducha

U milosrdných
Kostel sv. Šimona a Judy s nemocnicí-u vchodu socha Piety. Na varhany hráli v kostele Josef Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart.

Anežská ulice
Klášter Anežky České-jedna z nejcennějších a nejstarších gotických památek u nás. Začal se stavět kolem r. 1234 na žádost sestry krále Václava I. Anežky Přemyslovny. Za Josefa II. v roce 1782 byl klášter zrušen. Časem místo zchátralo natolik, že jeho rekonstrukce byla nesnadným úkolem.

Haštalské náměstí
Kostel sv. Haštala ze 14. století.

Dlouhá třída-jedna z nejstarších pražských ulic, která odedávna spojovala Staroměstské náměstí se středověkou osadou pražských Němců u kostelem sv. Petra na Poříčí.

Procházka Prahou č. 1: Od Prašné brány na Staroměstské náměstí

7. listopadu 2011 v 11:19 | Rea |  Česko
Procházka č.1: Od Prašné brány na Staroměstské náměstí
Na náměstí Republiky si prohlédneme Obecní dům, Obchodní dům Kotva, nákupní středisko Palladium a Prašnou bránu. Celetnou ulicí se dostaneme na Staroměstské náměstí. Po prohlídce radnice s orlojem a pomníku Mistra Jana Husa prohlédneme palác Goltz-Kinských a projdeme Týnskou školou do Chrámu P. Marie před Týnem. Týnská ulička nás přivede do historického Týna, kterým projdeme do Malé Štupartské ulice ke kostelu sv. Jakuba. Pak se vrátíme na Staroměstské náměstí, jdeme podél jeho severní strany ke kostelu sv. Mikuláše a ulicí U radnice a přes Malé náměstí zpět na Staroměstské náměstí. Proti jižnímu průčelí Staroměstské radnice zajdeme do Melantrichovy ulice a průchodem v bývalém klášteře zajdeme do Michalské ulice. Pak zpět do Melantrichovy ulice a nakonec do Kožné ulice s renesančním domem U dvou zlatých medvědů.
Náměstí Republiky
Prašná brána-dílo Matěje Rejska. Začala se stavět r. 1475 za vlády krále Vladislava Jagellonského. koncem 17. stol. sloužila za skladiště střelného prachu. Je vysoká 65 m.
Obecní dům-secesní stavba z let 1906-1911. Vnitřní úprava je dílem celé generace umělců. Místo je historicky významné, stával zde od konce 14. stol. Králův dvůr, sídlo českých králů od Václava IV. do Vladislava Jagellonského (konec 15. stol.).
Obchodní dům Kotva-stavba z let 1972-1974.

Celetná ulice
Vedla tudy Královská cesta, po níž se ubíral korunovační průvod českých králů Od Prašné brány Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, dále přes Karlův most a dnešní Nerudovou ulicí k Hradu.
Pachtův palác-dům č. 33-postaven po r. 1689 a kolem r. 1750 přestavěn pro mincmistra Pachtu z Rájova.
Pachtův palác-dům č. 36-původně gotický dům ve kterém byla mincovna, později vojenské velitelství. Dnešní budovu dal postavit r. 1759 mincmistr František Pachta z Rájova. Minulost domu připomínají sochy horníků a vojáků, nesoucí balkón domu.
Dům U černé Matky boží-kubistická architektura z r. 1912 podle projektu architekta Josefa Gočára.
29 Dům U zlatého anděla - stavba z počátku 19. stol.
23 U Šalamouna - na průčelí socha Madony z dílny Matyáše Bernarda Brauna (kolem 1720)
22 Restaurace U supa
21 U červeného orla - bývalá kavárna českých vlastenců, upravena v 19. stol.
17 Šrámkův nebo také Manhartův dům - barokní dům z r. 1700
13 Millesimovský palác - v 19. stol. šlechtické kasino. Barokní dům se zbytky románského domu a pozoruhodných gotických oken
12 Hrzánský palác, výtvarně nejvzácnější architektura v Celetné ulici, barokní z r. 1702
11 U zlatého jelena, hodovní síň jednoho z prvních kamenných domů v Praze ze 13. stol.
8 U černého slunce
3 Dům U tří králů
2 Sixtův dům - do r. 1618 majetek Sixtů z Ottersdorfu. Jádro domu je románské, zachovaly se vněm části gotického zdiva. Dnešní stavba z r. 1725. Na atice průčelí domu jsou bysty imperátorů.

Staroměstské náměstí
Staroměstská radnice
Orloj-první podobu orloje zhotovil v r. 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně, v r. 1490 provedl přestavbu
hodinářský mistr Hanuš a v letech 1552-1572 zdokonalil složitý mechanismus Jan Táborský.
Pomník Mistra Jana Husa-byl odhalen v roce 1915, v den pětistého výročí Husovy smrti.
Staroměstské náměstí-východní strana
Týnská škola-v polovině 16. stol renesančně přestavěná původní gotická stavba. V 15. století zde učil M. Rejsek z Prostějova, stavitel Prašné brány. Domem se vchází do Týnského chrámu.
Kostel P.Marie před Týnem
Dům U zvonu
Palác Goltz-Kinských
Týnská ulice
Gotický dům barokně přestavěný patřil v 17. století Anně,manželce Václava Budovce z Budova, popraveného r. 1621 za účast ve stavovském povstání.
Týn (Ungelt) -ohrazený dvůr mezi Týnskou uličkou a Malou Štupartskou.Na tomto místě se shromažďovali cizí kupci přijíždějící do Prahy a panovník jim poskytoval za poplatek ochranu.
Malá Štupartská
Kostel sv. Jakuba-má vynikající akustiku. Konají se zde koncerty chrámové hudby.
Staroměstské náměstí-severní strana
Kostel sv. Mikuláše-barokní stavba postavená v letech 1732-1735 podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
7 bývalý paluánský klášter z r. 1694
5, 6-novobarokní stavby na místě zbořených barokních domů koncem 19. stol. při asanaci
Pařížská třída
spojuje Staroměstské náměstí přes most Svatopluka Čecha (1906) s Letenskými sady. Je vstupním prostorem k památkám bývalého Židovského města a místem luxusních obchodů.

Staroměstské náměstí - jižní strana
16 Štorchův dům - novogotický, průčelí podle návrhů Mikoláše Alše. R. 1945 ve dne ch Pražského povstání vyhořel, renovován.
17 U kamenného beránka - nazvaný podle bývalé lékárny. Po požáru r. 1945 obnoven.
20 U zlatého jednorožce - v r. 1848 tu Bedřich Smetana otevřel hudební ústav
25 U modré hvězdy
26 Štěpánovský dům
27 U vola - jméno podle bývalého majitele, měšťana Ochse
28 Bývalý klášter servítů - zbořený za Josefa II. Renesanční portál.
29 U zlatého anděla - gotický dům, průčelí z poloviny 18. stol. (na nároží sv. Florián z této doby).

Malé náměstí-uprostřed kašna s renesanční mříží z roku 1560.
U Rottů-novorenesanční stavba z konce 19. století. Ornamenty a figurální náměty malované podle kartonů Mikoláše Alše. Bylo zde velmi známé pražské železářství. Bohužel už není.
Richterův dům-byla zde jedna z prvních pražských lékáren-Onoforova. Domem vede průchod do Michalské ulice.
Melantrichova ulice-jedna z nejstarších staroměstských ulic s původním středověkým půdorysem.
Bývalý klášter servítů u sv. Michala-v nádvoří stojí kostel sv. Michala, v němž kázal Jan Hus. Nádvořím průchod do Michalské ulice.
Kožná ulice
U dvou zlatých medvědů-významný renesanční dům. Narodil se tu a žil spisovatel Egon Ervín Kisch.