Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Procházka Prahou č. 1: Od Prašné brány na Staroměstské náměstí

7. listopadu 2011 v 11:19 | Rea |  Česko
Procházka č.1: Od Prašné brány na Staroměstské náměstí
Na náměstí Republiky si prohlédneme Obecní dům, Obchodní dům Kotva, nákupní středisko Palladium a Prašnou bránu. Celetnou ulicí se dostaneme na Staroměstské náměstí. Po prohlídce radnice s orlojem a pomníku Mistra Jana Husa prohlédneme palác Goltz-Kinských a projdeme Týnskou školou do Chrámu P. Marie před Týnem. Týnská ulička nás přivede do historického Týna, kterým projdeme do Malé Štupartské ulice ke kostelu sv. Jakuba. Pak se vrátíme na Staroměstské náměstí, jdeme podél jeho severní strany ke kostelu sv. Mikuláše a ulicí U radnice a přes Malé náměstí zpět na Staroměstské náměstí. Proti jižnímu průčelí Staroměstské radnice zajdeme do Melantrichovy ulice a průchodem v bývalém klášteře zajdeme do Michalské ulice. Pak zpět do Melantrichovy ulice a nakonec do Kožné ulice s renesančním domem U dvou zlatých medvědů.
Náměstí Republiky
Prašná brána-dílo Matěje Rejska. Začala se stavět r. 1475 za vlády krále Vladislava Jagellonského. koncem 17. stol. sloužila za skladiště střelného prachu. Je vysoká 65 m.
Obecní dům-secesní stavba z let 1906-1911. Vnitřní úprava je dílem celé generace umělců. Místo je historicky významné, stával zde od konce 14. stol. Králův dvůr, sídlo českých králů od Václava IV. do Vladislava Jagellonského (konec 15. stol.).
Obchodní dům Kotva-stavba z let 1972-1974.

Celetná ulice
Vedla tudy Královská cesta, po níž se ubíral korunovační průvod českých králů Od Prašné brány Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, dále přes Karlův most a dnešní Nerudovou ulicí k Hradu.
Pachtův palác-dům č. 33-postaven po r. 1689 a kolem r. 1750 přestavěn pro mincmistra Pachtu z Rájova.
Pachtův palác-dům č. 36-původně gotický dům ve kterém byla mincovna, později vojenské velitelství. Dnešní budovu dal postavit r. 1759 mincmistr František Pachta z Rájova. Minulost domu připomínají sochy horníků a vojáků, nesoucí balkón domu.
Dům U černé Matky boží-kubistická architektura z r. 1912 podle projektu architekta Josefa Gočára.
29 Dům U zlatého anděla - stavba z počátku 19. stol.
23 U Šalamouna - na průčelí socha Madony z dílny Matyáše Bernarda Brauna (kolem 1720)
22 Restaurace U supa
21 U červeného orla - bývalá kavárna českých vlastenců, upravena v 19. stol.
17 Šrámkův nebo také Manhartův dům - barokní dům z r. 1700
13 Millesimovský palác - v 19. stol. šlechtické kasino. Barokní dům se zbytky románského domu a pozoruhodných gotických oken
12 Hrzánský palác, výtvarně nejvzácnější architektura v Celetné ulici, barokní z r. 1702
11 U zlatého jelena, hodovní síň jednoho z prvních kamenných domů v Praze ze 13. stol.
8 U černého slunce
3 Dům U tří králů
2 Sixtův dům - do r. 1618 majetek Sixtů z Ottersdorfu. Jádro domu je románské, zachovaly se vněm části gotického zdiva. Dnešní stavba z r. 1725. Na atice průčelí domu jsou bysty imperátorů.

Staroměstské náměstí
Staroměstská radnice
Orloj-první podobu orloje zhotovil v r. 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně, v r. 1490 provedl přestavbu
hodinářský mistr Hanuš a v letech 1552-1572 zdokonalil složitý mechanismus Jan Táborský.
Pomník Mistra Jana Husa-byl odhalen v roce 1915, v den pětistého výročí Husovy smrti.
Staroměstské náměstí-východní strana
Týnská škola-v polovině 16. stol renesančně přestavěná původní gotická stavba. V 15. století zde učil M. Rejsek z Prostějova, stavitel Prašné brány. Domem se vchází do Týnského chrámu.
Kostel P.Marie před Týnem
Dům U zvonu
Palác Goltz-Kinských
Týnská ulice
Gotický dům barokně přestavěný patřil v 17. století Anně,manželce Václava Budovce z Budova, popraveného r. 1621 za účast ve stavovském povstání.
Týn (Ungelt) -ohrazený dvůr mezi Týnskou uličkou a Malou Štupartskou.Na tomto místě se shromažďovali cizí kupci přijíždějící do Prahy a panovník jim poskytoval za poplatek ochranu.
Malá Štupartská
Kostel sv. Jakuba-má vynikající akustiku. Konají se zde koncerty chrámové hudby.
Staroměstské náměstí-severní strana
Kostel sv. Mikuláše-barokní stavba postavená v letech 1732-1735 podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
7 bývalý paluánský klášter z r. 1694
5, 6-novobarokní stavby na místě zbořených barokních domů koncem 19. stol. při asanaci
Pařížská třída
spojuje Staroměstské náměstí přes most Svatopluka Čecha (1906) s Letenskými sady. Je vstupním prostorem k památkám bývalého Židovského města a místem luxusních obchodů.

Staroměstské náměstí - jižní strana
16 Štorchův dům - novogotický, průčelí podle návrhů Mikoláše Alše. R. 1945 ve dne ch Pražského povstání vyhořel, renovován.
17 U kamenného beránka - nazvaný podle bývalé lékárny. Po požáru r. 1945 obnoven.
20 U zlatého jednorožce - v r. 1848 tu Bedřich Smetana otevřel hudební ústav
25 U modré hvězdy
26 Štěpánovský dům
27 U vola - jméno podle bývalého majitele, měšťana Ochse
28 Bývalý klášter servítů - zbořený za Josefa II. Renesanční portál.
29 U zlatého anděla - gotický dům, průčelí z poloviny 18. stol. (na nároží sv. Florián z této doby).

Malé náměstí-uprostřed kašna s renesanční mříží z roku 1560.
U Rottů-novorenesanční stavba z konce 19. století. Ornamenty a figurální náměty malované podle kartonů Mikoláše Alše. Bylo zde velmi známé pražské železářství. Bohužel už není.
Richterův dům-byla zde jedna z prvních pražských lékáren-Onoforova. Domem vede průchod do Michalské ulice.
Melantrichova ulice-jedna z nejstarších staroměstských ulic s původním středověkým půdorysem.
Bývalý klášter servítů u sv. Michala-v nádvoří stojí kostel sv. Michala, v němž kázal Jan Hus. Nádvořím průchod do Michalské ulice.
Kožná ulice
U dvou zlatých medvědů-významný renesanční dům. Narodil se tu a žil spisovatel Egon Ervín Kisch.
 


Aktuální články

Reklama