Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Procházka Prahou č. 2: Židovským městem Na František

7. listopadu 2011 v 11:22 | Rea |  Česko
Praha-červenec 2011
Procházka č. 2: Židovským městem na František.
Ze Staroměstského náměstí jdeme Kaprovou ulicí na náměstí Jana Palacha k Rudolfinu a k Umělecko-průmyslovému muzeu. Za ním ulicí 17. listopadu, Břehovou a U starého hřbitova se dostaneme na Starý židovský hřbitov, z něhož je přístup do Pinkasovy synagogy, výtvarně i historicky pozoruhodné stavby. Po prohlídce hřbitova zajdeme i do Klausové synagogy, pak ulicí U starého hřbitova do Staronové synagogy v Červené ulici, nejcennější památky bývalého židovského města, a do Vysoké neboli Radniční synagogy. Dále pokračujeme Maislovou ulicí, kde je Židovská radnice a Maislova synagoga, projdeme Jáchymovou a Salvátorskou ulicí a od kostela sv. Salvátora ul Dušní. Zastavíme se v kostele sv. Ducha a ve Španělské synagoze, v jejímž okolí byla nejstarší osada Židů, a projdeme do staré čtvrti Na Františku. V Anežské ulici si prohlédneme areál bývalého kláštera Anežky České a na Haštalském náměstí kostel sv. Haštala. Odtud Rybnou ulicí do Dlouhé a Revoluční.

Kaprová ulice-vznikla na místě jedné z nejstarších pražských komunikací, vedoucí od staroměstského tržiště k hlavnímu vltavskému brodu.
V domě č.10 žil v letech 1921-1939 hudební skladatel Jaroslav Ježek.
Náměstí Jana Palacha
Rudolfinum-novorenesanční stavba architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze postavená jako koncertní síň a obrazárna. Pojmenovaná po korunním princi Rudolfovi.
Pomník Josefa Mánesa
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy-1929
Vysoká škola umělecko-průmyslová-novorenesanční stavba z r. 1884 s bystou arch. Jana Kotěry

Ulice 17. listopadu
Umělecko-průmyslové muzeum-novorenesanční budova postavená před rokem 1900. Na průčelí symbolické reliéfy řemesel.

U starého hřbitova
Starý židovský hřbitov-pochází z 1. poloviny 15. století. Nejstarší známý náhrobní kámen je z roku 1439. Na některých místech lze zjistit až dvanáct hřbitovních vrstev nad sebou. Na dnešním hřbitově nevidíme hroby s náhrobky, jak bývá zvykem, ale většina náhrobků je bez hrobů. Naposled se zde pohřbívalo v r. 1787. Náhrobek Marka Mordechaje Maisla (1528-1601, starosta Židovského Města pražského) patří mezi nejznámější spolu s náhrobkem Jehudy Lőwa ben Bezalela, který je znám jako rabbi Lőw. S jeho jménem je spjata legenda o Golemovi.
Pinkasova synagoga-je přístupná pouze ze hřbitova. Místo na kterém stojí patřilo ve 14. století jistému Pinkasovi.
Klausová synagoga-barokní budova z konce 17. stol.,ve které je instalována expozice židovského muzea.

Červená ulice
Staronová synagoga-nejstarší synagoga v Evropě postavena kolem r. 1270.
Vysoká neboli Radniční synagoga

Maislova ulice
Židovská radnice s hodinami s hebrejským ciferníkem.Jdou obráceně.
Maislova synagoga-původní stavba ze 16. stol., v 19. stol přestavěna v novogotickém stylu.

Salvátorská ulice
Kostel sv. Salvátora
Franz Kafka
Netradiční jezdecká socha z bronzu, vysoká 3,75m. Autor Jaroslav Róna se nechal inspirovat Kafkovou povídkou. Spolutvůrcem architektonického řešení umístění sochy byl David Vávra. Socha byla odhalena v r. 2003.

Dušní ulice
Španělská synagoga-v r.1836 se stala synagogou reformovanou a byly v ní instalovány varhany. Prvním varhaníkem byl František Škroup, skladatel písně "Kde domov můj". působil zde do r. 1845.
Kostel sv.Ducha

U milosrdných
Kostel sv. Šimona a Judy s nemocnicí-u vchodu socha Piety. Na varhany hráli v kostele Josef Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart.

Anežská ulice
Klášter Anežky České-jedna z nejcennějších a nejstarších gotických památek u nás. Začal se stavět kolem r. 1234 na žádost sestry krále Václava I. Anežky Přemyslovny. Za Josefa II. v roce 1782 byl klášter zrušen. Časem místo zchátralo natolik, že jeho rekonstrukce byla nesnadným úkolem.

Haštalské náměstí
Kostel sv. Haštala ze 14. století.

Dlouhá třída-jedna z nejstarších pražských ulic, která odedávna spojovala Staroměstské náměstí se středověkou osadou pražských Němců u kostelem sv. Petra na Poříčí.
 


Aktuální články

Reklama