Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Květen 2012

Procházka Prahou: Karlův most

21. května 2012 v 13:05 | Rea |  Česko
Karlův most
Nejstarší pražský most. Vznikl na místě Juditina mostu pobořeného r. 1342 povodní.
Kamenný či Pražský most , od r. 1870 nazývaný Karlův, byl založen r. 1357 Karlem IV. Most je na obou stranách opevněn věžemi (Malostranské mostecké věže, Staroměstská mostecká věž). Od r. 1683 do r. 1928 bylo na pilíře mostu osazeno 30 soch a sousoší světců. Délka mostu je 515,76m šířka 9,5m.
Směrem od Staroměstské mostecké věže jsou umístěny plastiky takto: lichá čísla 1-29 vpravo, sudá 2-30 vlevo.
5 Kalvárie - sousoší sv. Kříže.Pochází z 1. poloviny 17. stol.Hebrejský nápis na kříži byl pořízen roku 1696 z peněžité pokuty, kterou musel zaplatit nenámý Žid, protože se vysmíval kříži. Sochy z r. 1861.
7 sv. Anna - 1707
9 sv. Cyril a Metoděj - 1938
11 sv. Jan Křtitel - 1857
15 sv. Jan Nepomucký -nejstarší socha na mostě, jediná z bronzu
24 sv. Luitgarda - 1710. Znázorněno vidění sv. Luitgardy, v němž se k ní sklonil Kristus z kříže, aby mohla políbit jeho rány; je to výtvarně nejcennější plastika Karlova mostu
28sv. Jan z Mathy, Felix z Valois a Ivan - 1714. Sousoší dal postavit hrabě Thun k uctění trinitrářského řádu, který vykupoval křesťany z tureckého zajetí. Sousoší zobrazuje Turka se psem střežícího žalář, ve kterém trpí křesťanští zajatci. Nad nimi stojí sv. Ivan a zakladatelé řádu sv. Jan z Mathy a sv. Felix z Valois.
Asi uprostřed mostu vpravo je na zábradlí reliéf, znázorňující utopení Jana Nepomuckého, který byl prohlášen r. 1729 svatým. Jan Nepomucký, správně Jan z Pomuka, generální vikář, byl utopen r. 1393 pod Karlovým mostem na rozkaz Václava IV., protože proti králově vůli potvrdil nového opata kladrubského kláštera, a nikoliv proto, že nechtěl jako královnin zpovědník vyzradit králi zpovědní tajemství (srovnej s bronzovými reliéfy na podstavci sochy).

Procházka Prahou: Vyšehrad

7. května 2012 v 10:23 | Rea |  Česko
Procházka Prahou: Vyšehrad
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížet, legendární kněžny Libuše a prvních Přemyslovců. Ve skutečnosti zdejší hradiště vzniklo později než Pražský hrad, asi v polovině 10. století. Ve druhé polovině jedenáctého a v první polovině 12. stol. byl Vyšehrad hlavním sídlem přemyslovských knížat.
Do prostoru obehnaného barokními hradbami s vchází třemi branami - Chotkovou, Táborskou a Leopoldovou. Ze stanice metra Pankrác dojdeme k Táborské bráně a tou do jižní části ulice V pevnosti.
Z jižní i severní vyšehradské bašty se otevírají překrásné pohledy na Vltavu i její mosty. Na sever-železniční, Palackého, Jiráskův, 1. máje.


V pevnosti
Táborská brána - raně barokní stavba z r. 1655.
Leopoldova brána - pochází z 2. pol. 17. stol. z doby barokního opevnění. Nalevo od brány je vchod do části vyšehradských kasemat - prostor v tělese obranných hradeb z roku 1742. V podzemních kasematech jsou umístěny originály některých barokních soch z Karlova mostu.
Vzácná románská rotunda sv. Martina z 11. století.

Soběslavova ulice
jde částečně podél hradeb, odkud je krásný pohled na Vltavu. Pod hradbami stavba bývalého Podolského sanatoria.

Vyšehradské sady
se rozkládají v místě bývalého jádra královského Vyšehradu. Myslbekova sousoší Lumír a Píseň, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka sem byla přenesena z Palackého mostu, kde původně stála. Plastiky připomínají staré pověsti české.
Gotický kostel sv. Petra a Pavla (přestavěn novogoticky na konci 19. stol.). Věže, které dávají kostelu charakteristickou tvář jsou až z r. 1902.
Vyšehradský hřbitov
od r. 1869 sloužící jako národní pohřebiště. Jeho význam vzrostl, když byl vystavěn Slavín, společná hrobka osobností českého národa.

Francie

7. května 2012 v 10:22 | Rea |  Francie
FRANCIE