Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Bet Šean

Bet Šean

Biblické město leželo na pahorku Tell el-Husn. Našly se zde zbytky čtyř egyptských chrámů.