Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Ruiny Diova chrámu. Rekonstruce jednoho ze sloupů.

Ruiny Diova chrámu. Rekonstruce jednoho ze sloupů.