Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Stavební kameny sloupů Diova chrámu

Stavební kameny sloupů Diova chrámu