Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Olympia

Olympia

Héřin chrám v Olympii ,Exedra Heroda Attika - zbytky fontány z r. 160 ,Pokladnice-v řadě vedle sebe