Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Filippeion

Filippeion

Filippeion-pozůstatky stavby, kterou dal postavit po bitvě u Chaironeie Filip Makedonský