Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Olympia -Hermes

Olympia -Hermes

340-330 BC (př.n.l.) Olympia Praxitelova socha Herma, chovajícího v náručí malého Dionýsa. Jedna z nejpůvabnějších zachovalých soch antického starověku. Byla nalezena při výzkumu Héřina chrámu a vznikla kolem r. 340 př.n.l. (340-330 př.n.l.)