Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Podoba Dia na mincích

Podoba Dia na mincích

Slavná Feidiova socha v Diově chrámu. považovaná za jeden ze sedmi divů starověkého světa, se nedochovala. O její podobě si můžeme učinit alespoň přibližnou představu z mincí ze 2. stol po Kr.