Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Olympia

Olympia

Disk ze štítu Héřina chrámu.