Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Olympia

Olympia

V muzeu také nainstalována sochařská výzdoba z Diova chrámu. Na východním štítě se nacházely scény z jezdeckého závodu Pelopa s Oinomáem.