Konfucius 552-479 př.n.l.: I cesta dlouhá jeden rok začíná prvním krokem.

Olympia-archeologické muzeum

Olympia-archeologické muzeum

Sochařská výzdoba z Diova chrámu.Na západním štítu výjevy z boje Lapithů s Kentaury.